Skolpolitik

En av Föräldraalliansen uppgifter är att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor.

Vår utgångspunkt är att varje barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges bästa möjliga stöd för att utvecklas till välutbildade, ansvarskännande vuxna är en förutsättning för ett väl fungerande framtida samhälle.

  • Vi accepterar inte de stora barngrupperna i förskola och skolbarnomsorg och att skolan inte når upp till sina mål.

 

  • Vi verkar för en bra och likvärdig skola och förskola i hela landet och att varje verksamhet skall ges reella möjligheter att följa sina styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Föräldraalliansen anser

• Varje verksamhet skall följa skollagen, arbetsmiljölagen, läroplanerna och FN:s konvention om barnets rättigheter

• Barn som behöver hjälpmedel ska få hjälpmedel

• Lika villkor ska gälla för kommunala och fristående verksamheter

• Varje verksamhet ska ges de resurser och förutsättningar som krävs för att fullfölja sitt uppdrag.

• Barn i behov av särskilt stöd ska få särskilt stöd

• Samma regler som gäller i samhället i övrigt ska också gälla i skolan

• Arbetsmiljölagen måste omfatta även förskolan och barnomsorgen.

• Barn- och ungdomspolitiken ska vara politikområdesövergripande

• Skolan skall aktivt agera mot mobbning och alla former av kränkande beteende.

• Kontaktdagarna skall återinföras.

• Individuella utvecklingsplaner ska finnas för alla barn.

Föräldraalliansen anser

I Föräldraalliansen anser samlar upp våra ståndpunkter i viktiga frågor.

Varje barn har rätt till likvärdig skola och utbildning

I skollagen och läroplanernas portalparagrafer behandlas skolans värdegrund och uppdrag. Dessa stämmer väl överens med de anspråk och mål som vi föräldrar har för våra barn. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara...

Trygghet, utveckling & hälsa

Vårdnadshavarens ansvar Som föräldrar/vårdnadshavare har vi ansvar för att barnets behov av omvårdnad, trygghet och fostran blir tillfredsställda. Vi svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga...

Remisser

Remisser som vi ska besvara

Socialdepartementet, SOU 2016:62 – Ökad insyn i välfärden.
Besvaras senast den 20 februari 2017.

Läs mer

 

Finansdepartementet SOU 2016:78 Välfärdsutredningens delbetänkande, Ordning och reda i välfärden
Besvaras senast den 24 februari 2017

Läs mer

 

Utbildningsdepartementet U2016/05181/GV: Promemoria om vissa skollagsfrågor – del4
Besvaras senast den 1 mars 2017

Läs mer

 

Utbildningsdepartementet SOU 2016:66: Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor
Besvaras senast den 1 mars 2017

Läs mer   

 

Utbildningsdepartementet SOU 2016:77 Betänkandet, En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.
Besvaras senast den 1 mars 2017

Läs mer

Här kan du läsa våra svar på de senaste remisserna

Vägen in till det svenska Skolväsendet

Vägen in till det svenska Skolväsendet SOU: 2016:35 Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för...

läs mer

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng