Välj en sida

Corona – arkiv

Rätt att ha skolor öppna under pandemin?

Sverige stack ut genom att ha skolorna öppna under pandemin. Var det rätt eller fel? Emma Frans går igenom vad forskarna vet i dag om effekterna av det uppmärksammade beslutet.

I början av covid-19-pandemin behövde världens politiker och myndigheter fatta drastiska beslut under stor osäkerhet. Vissa makthavare gjorde allt för att få ner smittspridningen så mycket som möjligt, trots nedstängningarnas potentiellt negativa konsekvenser. Skolstängningar var en vanligt förekommande åtgärd.

Svenska beslutsfattare valde en annan väg eftersom Folkhälso­myndigheten bedömde att riskerna med skolstängningar övervägde nyttan. Grundskolorna hölls därför öppna medan gymnasieskolorna övergick till distans­undervisning.

Läs mer på esvd.se

Inför skolstart vårterminen 2022

Folkhälsomyndigheten bedömer att principen om närundervisning som huvudregel inom alla skolformer fortsatt gäller för barn och unga vid skolstarten 2022. Barn blir sällan allvarligt sjuka av covid-19, men för att minska risken för utbrott i skolmiljön är det förebyggande arbetet fortsatt viktigt.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Barn från 12 år erbjuds vaccination mot covid-19

Covid-19 kan ge allvarlig sjukdom även hos barn. Därför erbjuds alla barn, som är 12 år och äldre, vaccination mot sjukdomen.

Många barn och unga är nu vaccinerade mot covid-19, både i Norden och i flera andra länder. Det finns mycket samlad erfarenhet av vaccinationer av barn i takt med att fler barn och unga vaccineras.

Det är varje region som ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Nya regler om undervisning på distans: ”Håller tummarna för att slippa”

Från 10 augusti slopas möjligheterna för skolors huvudmän att besluta om fjärr- eller distansundervisning eller andra undantagsåtgärder.
Nu förbereder sig lärarna på att få undervisa i skolan på heltid.
– Det var tråkigt att vara lärare i våras. Nu håller vi tummarna för att slippa undervisa på distans igen, säger Helena Kvarnsell, högstadielärare i Nacka.

Läs mer i Skolvärlden

Sänkt avgift för prövning ska underlätta för gymnasieelever som drabbats av pandemin

Covid-19 pandemin har fått negativa konsekvenser för gymnasieelever. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslog regeringen därför en tillfällig sänkning av avgiften för att genomgå prövning för högre betyg för de elever som slutfört sin gymnasieutbildning under 2020 eller 2021. Nu blir förslaget verklighet.

Elever som slutfört sin gymnasieutbildning kan på nytt ges möjlighet att visa sina kunskaper genom så kallad prövning för att få högre betyg. Genom att kostnaden sänks för elever som inte har kunnat nå sin fulla potential under pandemin ökar möjligheten för dem att genomgå prövning och på så sätt höja sina betyg.

Läs pressmeddelande från Regeringen.

Utbildningsministern: Elever tillbaka i klassrummen i höst

Undervisningen i grund- och gymnasieskolor i höst ska genomföras på plats som huvudregel i höst, det meddelar utbildningsminister Anna Ekström (S) på en pressträff.
Hon säger att man under pandemin lärt sig att distansundervisning är bättre än ingen undervisning alls, men att det är bättre för de allra flesta elever att bedriva den på plats.
Regeringen kommer också att se över regelverket för distansundervisning. Och det kommer inte bli aktuellt med distansundervisning i förebyggande syfte.

Läs mer och lyssna på SR-Ekot

Världsbankens chef: Förlorad skolgång går inte att reparera

Det går inte att att reparera det skolbarn i världen förlorat under pandemin, säger Världsbankens chef David Malpass i en exklusiv intervju med Ekot.
På tisdagen deltar världsbankschefen i ett möte med nordiska och baltiska politiker i Finland på sin första resa under pandemin.
Världsbanken fokuserar mycket på att få tillbaka barn i skolor i utvecklingsländerna nu, säger David Malpass till Ekot.

Läs mer på SR-Ekot

”Hjälper regeringens satsningar elever som drabbats negativt av pandemin?”

Satsningen på elever som drabbats negativt under pandemin är lovvärd. Men är det sommarkurser, betygsprövning och lovskola som behövs, frågar Sveriges Psykologförbund.

Många barn och unga har haft svårt att tillgodogöra sig kunskaper i skolan under pandemin och de riskerar därför ofullständiga betyg och en svag start in på arbetsmarknaden. Att regeringen nu väljer att satsa på de elever som drabbats negativt av distansundervisning och isolering är därför välkommet.

Läs mer på Dagens Samhälle

Undvik folksamlingar vid skolavslutningar under coronapandemin

Skolavslutningar och studentfiranden närmar sig och det är bra att börja planera för ett smittsäkert firande. Det innebär bland annat att större gemensamma ceremonier bör undvikas även denna vårtermin och att studentflak inte är tillåtet. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns checklistor med exempel på lämpliga åtgärder.

Om skolavslutningar 2021 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Inför studentfirandet 2021 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Mer om skolavslutning under coronapandemin på Skolverket

Undervisning på distans långt ifrån problemfritt

Mycket ensamarbete, reducerat lärarstöd och minskad motivation. Skolinspektionens intervjuer med rektorer vid 629 skolor och omkring 900 elever visar att gymnasiets distansundervisning under coronapandemin varit långt ifrån problemfri.

– Vi såg i vår första undersökning i våras att det fanns en hel del områden som var svåra att hantera digitalt. De intervjuer vi nu genomfört under hösten bekräftar att det varit en tuff period för många elever, säger Lars Thornberg, verksamhetsutvecklare vid Skolinspektionen.

Läs mer i Läraren

Pandemin har försämrat elevers psykiska hälsa

Den psykiska hälsan hos landets skolelever har försämrats kraftigt under pandemiåret, enligt en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR.

– Det här är en väldigt speciell tid för våra barn, säger förbundets ordförande Heike Erkers.

Det har kommit en rad rapporter som har pekat på att barn och ungdomar har farit illa under den rådande samhällskrisen, som nu har pågått i över ett år.

Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, har vid flera tillfällen pratat om ”en förlorad generation”. Nu understryker Sveriges skolkuratorer att svenska skolelever upplever en särskilt tuff tid just nu.

Läs mer i Aftonbladet

Elever får återvända till skolan: ”Är avgörande för deras framtid”

 • Distansundervisningen på gymnasiet upphör om en vecka. Men är smittläget allvarligt lokalt kan undervisning på distans vara kvar.
 • Det innebär att Landets cirka 360 000 gymnasieelever kommer att kunna återgå till undervisning på vanligt sätt i skollokalerna efter påsklovet. 
 • ”Ingen ska tolka detta som att vi blåser faran över. Detta besked ska ses i ljuset av att skolan är avgörande för elevernas framtid”, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Läs mer på SR Nyheter

Läs pressmeddelande från FHM

Bris årsrapport 2020 släpps – så påverkade pandemin barn under året

Markant stora ökningar av samtal från barn om ångest, nedstämdhet, familjekonflikter samt fysiskt och psykiskt våld. Att pandemin påverkat många barns tillvaro är tydligt i Bris årsrapport för 2020.

– Pandemin har medfört samhällsförändringar som tveklöst har påverkat barns liv och inneburit nya påfrestningar. Alla har på ett eller annat sätt påverkats när vardagen ändrats och krisen pågår ännu med oklart slutdatum, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare. 

Läs mer på Bris.se

Möjlighet till distans- och lovskola också nästa läsår

 • Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten för skolorna att även nästa läsår kunna bedriva undervisning på distans och att ge undervisning på andra tider än under ordinarie skoltid.
 • ”Effekter på elevers lärande kommer troligen att behöva hanteras under en längre tid”, enligt regeringen.
 • När smittspridningsläget förbättras kan förordningen ändras.

Läs mer på SR Nyheter

.

Studie: Skolor inte drivande i pandemin

Det finns inga bevis för att skolorna varit drivande i pandemin. Detta enligt en brittisk studie, som bekräftar andra studier med liknande resultat.

Att hålla skolorna öppna har av allt att döma inte haft någon större betydelse för utvecklingen av pandemin.

Läs mer i SvD

Rekommendation om delvis fjärr- eller distansundervisning för gymnasieskolan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att huvudmän för gymnasieskolor beslutar att delvis bedriva fjärr- eller distansundervisning under perioden 25 januari till 1 april 2021. Varje elev bör dock från och med den 25 januari 2021 ha minst 20 procent närundervisning.

Undantag från rekommendationen görs för

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp
 • examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp eller genomföras på distans
 • elever på introduktionsprogram, om inte huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan tillgodogöra sig undervisning genom fjärr- eller distansundervisning
 • elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning.

Rekommendationen gäller inte för gymnasiesärskolan.

Läs mer på Skolverket

Pisachef: Pandemin förödande för vissa elever

Pandemin har påverkat skolgången för elever världen över. Vad får det för följder? Studien Pisa skulle ha undersökt saken denna vår – men viruset bromsade planen.

– Det är en besvikelse, för det är nu vi som mest behöver kunskap om utvecklingen i skolan, säger Pisachefen Andreas Schleicher.

Läs mer i SvD

Skolverket ställer in nationella prov i vår

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 1 januari 2021 och resten av våren, till och med den 30 juni 2021. Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs med undantag för provet i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt årskurs 4 i specialskolan.

För komvux (sfi och gymnasial nivå) gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Skolverket kommer att stödja skolorna med betygsstödjande bedömningsstöd och i möjligaste mån tillgängliggöra prov som inte är frisläppta och som därmed inte riskerar att ha blivit kända av eleverna. Dessa material får läraren använda på det sätt som anses lämpligast. Skolverket undersöker hur materialen bäst kan distribueras till skolorna.

Läs mer på Skolverket

Covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställning (version 2)

Kunskapssammanställningen sammanfattar den epidemiologiska situationen och det aktuella kunskapsläget om covid-19 hos barn och unga upp till 19 år avseende sjuklighet, dödlighet och smittsamhet i Sverige. Här sammanfattas också den vetenskapliga litteraturen om smittspridning kopplat till förskolor och skolor samt hur sjukligheten hittills sett ut bland skolpersonal.

Läs mer på FHM

Nya rekommendationer för covid-testning av barn

Folkhälsomyndigheten har en ny vägledning för covid-testning av barn från förskoleålder som snart är klar. Enligt Johan Nöjd, smittskyddsläkare på Region Uppsala, offentliggörs vägledningen denna vecka. Negativa test kan innebära att barn med milda förkylningssymptom får gå till skolan.

Läs mer på Altinget

(Foto: Adam Ihse/TT)

Allt tydligare att barn inte sprider smitta

Barn sprider inte coronaviruset. Inte i någon större omfattning, i alla fall. Det konstaterar finländska läkare efter att ha testat 11 000 barn, av vilka bara fem var positiva.

Huruvida barn sprider coronaviruset eller inte har varit en kontroversiell fråga på sistone, i samband med skolstarten. Vissa forskare har till och med krävt att barnen ska förses med munskydd, för att förhindra en befarad explosiv ökning av smittspridningen.

Men barn är inga smittspridare. Det konstaterar finländska läkare efter att ha provtagit 11 000 barn för corona i augusti. Av dessa var endast fem barn – eller motsvarande 0,045 procent – positiva, uppger nyhetsbyrån SPT.

Läs mer på Omni.se

Stora skillnader i hur skolor har rustat vid skolstarten

Plexiglas, visir och golvmarkeringar – eller inga skyddsåtgärder alls.
Det råder stora skillnader kring hur svenska skolor har corona-rustat inför terminsstarten.

 Återkomsten till skolan har kantats av både upprymdhet och en dos rädsla. Risk för ökad smittspridning och hur man ska kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer i skolorna orsakar oro bland skolpersonal när höstterminen nu har inletts.

Det ser dock väldigt olika ut gällande i vilken utsträckning skolor har vidtagit åtgärder inför skolstarten.

Läs mer i Skolvärlden

”Svårt att hålla avstånd i små klassrum”

Den här veckan kör många gymnasieskolor igång och eleverna kommer tillbaka efter vårens distansundervisning.

I Motala började årskurs ett på Platengymnasiet idag, Kevin Lundberg var en av eleverna som informerades om skolans regler för att minska smittspridningen av coronaviruset.

– Ja, vi fick inte kramas eller skaka hand med varandra eller lärarna, det var armbågen som gällde. Sen har de informerat ganska mycket om det vanliga, vad man ska göra och så, säger Kevin Lundberg som idag började ekononmiprogrammet på Platengymnasiet i Motala.

Läs mer på SR.se

Skolinspektionen: Frånvaron har ökat bland många elever

Den svenska skolan behöver ta sig an ett antal nya utmaningar, i spåren av coronapandemin. Det konstaterar Skolinspektionen i en kartläggning. Bland annat oroas man över att frånvaron bland många elever ökat.

– En del elever som redan innan pandemin hade varit frånvarande i stor utsträckning har fortsatt vara frånvarande, ibland i högre utsträckning än tidigare, säger Linda Källman, utredare på skolinspektionen.

Läs mer på SR.se

 

 

Coronapandemin ställer skolan inför stora utmaningar, visar Skolinspektionens kartläggning. Foto: Kallestad, Gorm/NTB scanpix

Så dämpar du barnets oro inför skolstarten

En del barn känner stor oro när skolorna drar igång igen efter sommarlovet, på grund av coronaviruset, mobbning eller andra skäl.

Enligt Hanna Thermaenius, legitimerad psykolog på Rädda Barnen, är det viktigt att prata och förbereda barnet på vad som kommer.

”En grupp som vi vet oroar sig extra mycket är de som bor med föräldrar som är i riskgrupp”

Lyssna på P4 Radio Stockholm

Hanna Thermaenius, psykolog på Rädda Barnen. Foto: Elin Almén/Sveriges Radio.

Utbildningsministern öppnar för anpassad undervisning i höst

Utbildningsminister Anna Ekström (S) säger att regeringen har öppnat för att skolorna ska kunna anpassa undervisningen för att minska trängseln i kollektivtrafiken. Men huvudansvaret lägger hon hos trafikbolagen.

– Det finns en möjlighet för skolor att flytta på ämnen i schemat och lägga en del undervisning som distans för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Men i första hand är det kollektivtrafikföretagen som har ansvar för att den fungerar och finns för de som behöver den, säger Anna Ekström.

Läs mer på SR

Flera frågetecken finns kring hur barn smittar

Samtidigt som många miljoner barn snart återvänder till skolan går det fortfarande inte att få ett entydigt svar på vilken roll barnen spelar i att sprida smittan vidare.

I höst är det snart dags för många miljoner barn att återvända till skolan igen. Ofta i länder där skolorna varit stängda på grund av coronapandemin.

Vad forskningen så här långt vet säkert om barns roll i pandemin är att de ytterst sällan blir svårt sjuka i covid-19. Men i den viktiga frågan om vilken roll barnen spelar i att sprida smittan vidare så går det fortfarande inte att få ett entydigt svar.

Läs mer på Vetenskapsradion Nyheter

Studie visar att Finland kan öppna skolor

Studie utav smittspridningen av covid-19 i två finska skolor, visar på motsvarande resultat som svenska Folkhälsomyndigheten kommit fram till om barn inte utgör någon riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av covid-19 och barn spelar troligen en liten roll för smittspridning.

Läs mer på Sveriges Radio Finska

Foto: Mikko Lehtimäki / TT

Distansstudier ska minska trängsel i kollektivtrafiken

Till hösten kommer gymnasieskolorna åter att bedriva undervisning i skolans lokaler, men ungdomar som ska åka till sina gymnasieskolor riskerar att öka belastningen på kollektivtrafiken på sina håll. Nu gör regeringen det därför möjligt för gymnasieskolor att under vissa förutsättningar kombinera undervisning på plats i skolans lokaler med fjärr- eller distansundervisning.

Läs pressmeddelande på regeringen.se

Corona-släggan – så drabbas skolan ekonomiskt i höst

Bara i vår har coronapandemin kostat skolan 5,5 miljarder kronor i form av förlorad undervisning, visar en ny undersökning. Vänder inte ekonomin snabbt uppåt riskerar vi ett ekonomiskt stålbad.
– Politikerna har redan skurit hårt på skolan. Det finns ingen luft kvar i systemet, säger Pär Boström, lärare på Mellringeskolan i Örebro.

Läs mer i Skolvärlden

Corona slår hårt mot skolan ekonomiskt. Foto: Erik Nylund

Beskedet: Skolorna öppnar igen

I höst kommer gymnasieeleverna att kunna återvända till skolorna igen.

Rekommendationen att bedriva undervisning på distans på gymnasier och eftergymnasiala utbildningar upphör den 15 juni, det beskedet gav statsminister Stefan Löfven idag.

– Det är glädjande idag att kunna meddela att till hösten kommer gymnasieskolor, högskolor, universitet och annan vuxenutbildning att kunna återgå till en mer ordinarie verksamhet.

Det här är ett bra besked för elever och skolpersonal, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Läs mer på SR Ekot

120 miljoner kronor ska ge fler möjlighet att delta i lovskola

BIld av Cole Stivers från Pixabay

För många elever har coronapandemin gjort det svårare att nå skolans kunskapskrav. Nu föreslår regeringen att 120 miljoner kronor öronmärks till lovskola för att ge elever bättre förutsättningar att nå kunskapskraven. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Läs pressmeddelande från utbildningsdepartementet

Tillfälligt stopp för firande på studentflak

Transportstyrelsen har på begäran från Folkhälsomyndigheten tillfälligt upphävt bestämmelserna som möjliggjort firande på studentflak, karnevalståg eller motsvarande. Det innebär bland annat att årets studentkorteger på flak inte är tillåtna.

Från och med den 15 maj är det inte tillåtet att åka på studentflak, eller som det uttrycks i föreskriften: färdas på lastbilsflak eller släpvagn som dras av lastbil, traktor eller motorredskap i samband med skolavslutning, karnevalståg eller motsvarande.

Läs mer på Transportstyrelsen

Skolavslutningar 2020

I år måste vi alla hjälpas åt att bromsa spridningen av covid-19. Det innebär att skolavslutningarna denna vårtermin måste se annorlunda ut i grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan. Detta gäller alltså de skolformer som inte berörs av den generella rekommendationen om distansundervisning.

Större gemensamma ceremonier, samlingar eller aktiviteter för samtliga elever i en årskurs eller för hela skolan ska inte anordnas.

Om skolavslutningar i begränsad form anordnas ska endast enskilda klasser eller andra avgränsade grupper samlas för exempelvis betygsutdelning eller social samvaro. Rektorn ska göra en särskild lokal riskbedömning och vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning i samband med skolavslutningen.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Rädda Barnen: Vart fjärde barn i coronakarantän känner ångest

Ett av fyra barn som lever under restriktioner och skolstängningar som följd av den pågående coronapandemin känner ångest.

Det visar en enkätundersökning som Rädda Barnen genomfört i fem länder.

– Det är väldigt allvarligt att många barn nu känner sig nedstämda eller oroliga, säger Hanna Thermaenius, barnpsykolog vid Rädda Barnen.

Läs mer i DN

Skolverkets tre scenarion inför höstterminen

Lärare kan tvingas välkomna nya gymnasieklasser på distans. Det är ett av Skolverkets framtidsscenarion.
– Jag får ont i magen när jag tänker på det, säger svenskläraren Filippa Mannerheim.

Gymnasielärare runt om i landet kämpar för att distansundervisningen under coronapandemin ska bli ett så bra alternativ som möjligt till den vanliga skolgången. Såväl utbildningsministern som lärarfack och skoldebattörer talar om vikten av att sänka förväntningarna på skolan den här våren.

Läs mer i Skolvärlden

Ministerns besked: ”Festen är inställd – inga stora baler, studentskivor eller studentflak

Utbildningsminister Anna Ekström (S) varnar för att årets student kommer bli annorlunda än tidigare år.
– Det kommer inte bli stora utspring till jublande folkhav av släktingar och vänner, det kommer inte vara stora baler, studentskivor, studentflak och andra stora fester, säger Ekström.
Samtidigt säger Folkhälsomyndigheten att utspring är tillåtna – så länge de kan genomföras på ett säkert sätt.

Läs mer på SVT Nyheter

Från den 25 april kan du som förälder få ersättning om du behöver vara hemma från jobbet till följd av att ditt barns förskola eller skola stängs med anledning av covid-19.

Ersättningen blir cirka 90 procent av den ersättning du brukar få om du vabbar när ditt barn är sjukt. Detta gäller från och med den 25 april och gäller som längst till 30 september 2020.

Du får ersättning för vab om skolan eller förskolan stängs:

 • på smittskyddsläkares eller Folkhälsomyndighetens rekommendation
 • när verksamheten ligger i ett riskområde som Folkhälsomyndigheten har spärrat av
 • när verksamheten inte kan bedrivas på grund av att stora delar av personalen är sjuk
  efter beslut från regeringen

Du ansöker om ersättning för vab/tillfällig föräldrapenning på Mina sidor.
Under anledning, välj Annan anledning, sedan Förskola/skola stängd på grund av covid-19.


https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder

Försäkringskassan Förälder på Facebook

Svenska strategin bättre för elever med stöd

Vardagen luckras upp under coronapandemin – det slår hårt mot skolelever med särskilda behov.
Men de svenska barnen verkar ha det bättre än barn i övriga Europa.

Andra europeiska länder har gått betydligt längre än i Sverige med att stänga skolorna. Men att i stället undervisa på distans innebär stora svårigheter för att tillgodose behoven för elever som har det svårt i skolan, enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Läs mer i SvD

 

Ökade möjligheter för fjärr- eller distansundervisning vid frånvaro kan underlätta för elever och lärare

Regeringen har nu fattat ett beslut som gör det möjligt att ge fjärr- eller distansundervisning när en skola är öppen som vanligt men elever eller lärare är hemma med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende sjukdomen covid-19.

Det gäller exempelvis elever och lärare med milda symtom på smitta som i vanliga fall hade varit i skolan.

Läs mer på regeringen.se

Barn hålls hemma trots öppna skolor

 • Trots att grundskolorna håller öppet och att skolplikt råder, så väljer en del föräldrar att hålla sina barn hemma på grund av coronaviruset.
 • Hur tänker föräldrarna? Och vad gör skolorna åt frånvaron?
 • Hör Ia Almström som har haft sina barn hemma i över två veckor, Göran Åkesson, rektor på skolan Mimergården i Östersund och Maria Olausson, undervisningsråd Skolverket.

Lyssna på P1 morgon

Så försvårar corona arbetet med slutbetygen

Corona har orsakat distansundervisning på gymnasiet, och inställda nationella prov både där och på högstadiet – vilket försvårar betygssättningen.

– Utan ett kursprov kommer det aldrig bli rättvist, säger matematikläraren Annika Bechtel.

Göteborg och Stockholm tillhör de kommuner som ställt in studentfirandet – men slutbetyg ska eleverna ha. Detta trots att det gymnasieskolan undervisar på distans sedan en dryg månad. Slutbetyg ska också sättas av lärare i årskurs nio, i år utan de nationella proven som underlag.

Läs mer i Lärarnas tidning

Agnes Wold: ”Därför är skolan inte någon särskild smittmiljö”

Bakterieprofessorn Agnes Wold manar till lugn inom lärarkåren. Hon menar att skolan inte är någon särskild smittmiljö när det gäller coronaviruset.
– Det är inte värre att vara i en skola än att gå till snabbköpet, säger Agnes Wold.

– Många lärare i förskolan och tidiga grundskolan pratar om att de skulle vara extra utsatta, det bygger på tron att barn är smittbomber. Det är de ju vid andra epidemier – kräksjuka, förkylning och influensa. Att barn oftare är sjuka än vuxna beror på att vuxna är totalt eller delvis immuna mot de flesta infektionssjukdomar, medan barnen inte har hunnit bygga upp immunitet än. Det gäller till exempel för influensan.

Läs mer i Skolvärlden

Flera grundskolor stänger helt eller delvis efter påsk

Såväl privata huvudmän som kommuner går över till distansundervisning i grundskolan. Anledningen är lärarnas extrema arbetsbelastning när stora delar av personalen är hemma.

 

Mängden lärare som tvingas vara hemma på grund av sjukdomssymptom eller sina barns symptom är på sina håll så stor att huvudmännen väljer att dra i nödbromsen och stänga ner delar av verksamheten.

Såväl Haninge som Solna kommun meddelar att de delvis går över till distansundervisning på grundskolan efter påsklovet. Täby friskola och Jensen education är exempel på fristående huvudmän som är igång med distansundervisning på sina grundskolor. Samtliga anger personalbrist och hög arbetsbelastning som grund till besluten.

Läs mer i Skolvärlden

Gymnasiet kan snart öppna för vissa elever

Gymnasieskolorna kan snart öppna för vissa elevgrupper vid vissa tillfällen. Det blir alltså möjligt att göra avsteg från distansundervisningen.

– Men jag vill betona att det alltid ska ske i små grupper och för att klara vissa moment, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till TT.

Till veckan, eller efter lovet för dem som redan gått på påskledighet, kan gymnasieskolorna ställa om från att vara helt stängda till att vara delvis öppna.

Läs mer på SR.se

Ändring av förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

Informationsmaterialet beskriver de ändringar som är gjorda i förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, som beslutades den 2 april.

Läs mer på regeringen.se

Förordningsmotiv för förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta Fm 2020:4

Publicerad 04 april 2020

Denna förordning innebär bland annat att en skola ska kunna vara delvis stängd. Utbildning kan därmed bedrivas med en mindre andel elever närvarande i skolans lokaler, samtidigt som övrig undervisning sker via fjärr eller distans, så länge det inte äventyrar smittskyddsarbetet. Bestämmelserna blir tillämpliga vid en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Förordningen träder i kraft den 6 april 2020.

Läs mer på regeringen.se

Många skolor klarar omställningen till distansundervisning

Från en dag till en annan har gymnasieskolor och komvux tvingats ställa om till digital distansundervisning. Vår enkätundersökning visar att många lyckas hantera situationen bra.

– Det är inte utan att man känner en stor beundran för lärarnas förmåga att på så kort tid ställa om undervisningen, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Skolverket har hämtat in information från ett hundratal skolchefer och rektorer. Från stora friskolekoncerner till olika huvudmän för gymnasier i allt från små landsortskommuner till stora städer runt om i Sverige. Allt för att skapa oss en bild av läget just nu. Nulägesbilden är inte heltäckande och svarar inte på hur det ser ut i alla landets skolor men svaren ger en överlag positiv bild av läget.

Läs mer på Skolverket

Information till skola och förskola om covid-19

Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning. Informationen är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Händelseutvecklingen av covid-19 förändras kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten följer läget och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.

Sidan uppdaterad senast: 26 mars kl. 14.50

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Information till skola och förskola om covid-19

Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning. Informationen är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Händelseutvecklingen av covid-19 förändras kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten följer läget och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Sveriges skolor får bättre möjligheter att hantera effekter av coronaviruset

Regeringen förbereder för ett läge där skolor stängs och har i dag beslutat om tillfälliga bestämmelser för skolor som efter bland annat beslut från expertmyndighet måste hållas stängda för att förhindra smittspridning.

Ansvaret för att minska takten i smittspridningen ligger hos Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna. En huvudman kan stänga en skola bland annat på basis av bedömningar från dessa.

Från och med måndag den 16 mars får huvudmännen utökade möjligheter att med stöd av en förordning anpassa skolverksamheten, till exempel genom att erbjuda fjärr- eller distansundervisning.

Regeringen kan enligt skollagen vid vissa extraordinära händelser i fredstid meddela de föreskrifter som behövs för att garantera elever den utbildning de har rätt till. Den förordning som regeringen har beslutat om kan tillämpas i fyra olika situationer. Det handlar om när en huvudman på grund av coronaviruset håller eller har hållit en skola stängd:

 • på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten,
 • efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning,
 • därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat, eller
 • på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

 Läs hela pressmeddelande på Regeringens hemsida

Bli medlem

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Anslut dig, din förening eller ditt föräldraråd till Föräldraalliansen Sverige så stöder ni detta arbete.

Genom kraften av många föräldrar och föräldrasammanslutningar kan vi tillsammans påverka den svenska skolpolitiken, våra barns och samhällets framtid.

Läs mer – bli medlem

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Namn
E-post

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Namn
E-post

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng