Välj en sida

Till: 
Utbildningsdepartementet 
u.remissvar@regeringskansliet.se

Ert diarienummer: U2022/02568 

Yttrande över Promemoria U2022/02568  

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasiet ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå  

I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare studietakt. Det är viktigt att elever som inte får den utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det kan leda till en bättre undervisningssituation och till bättre kunskapsresultat för dessa elever.

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt utredningens beskrivningar, slutsatser och förslag med vissa tillägg och förtydliganden enligt nedan. 

Föräldraalliansen Sverige vill peka på att elevhälsan bör samverka med elev och dess vårdnadshavare på en bredare nivå när det framkommer särskilda behov på individnivå. I denna samverkan bör vårdnadshavare och elev ses som en kompetens och tillgång för att kartlägga eventuella behov och komma fram till vilka anpassningar som är bäst lämpade.

Många gånger har elever lättare att prata mer öppet med sina vårdnadshavare än anställda på skolan om vad de upplever som ett problem i skolan. Vårdnadshavare har också ofta en bredare och mer övergripande bild av sina barn. Vårdnadshavare tillsammans med elev och skolhälsa kan på så sätt bidra med mycket information som är till hjälp vid utredning om behov av anpassningar och särskilt stöd i skolan. 

 

Föräldraalliansen Sverige vill vara tydliga med vikten i att ändringarna i studier ska ske utifrån elevernas initiativ. Rektor kan möjliggöra om hen ser förutsättningar för specifik elev men ska inte påverka enskild elev i den riktningen. Påverkan ska inte ske då det kan medföra stress hos den enskilda eleven. Samma sak gäller om skolan ser att eleven pressas hemifrån. Detta för att säkerställa att det sker just utifrån elevens vilja och kunskapsnivå.

 

Föräldraalliansen Sverige vill poängtera att förslaget kan medföra risk för stress hos elever samt att elever riskerar att pressas att läsa på en högre nivå. Detta då skolan skulle kunna använda betygen som en marknadsföring av skolan i sig.

 

Föräldraalliansen Sverige vill peka på att det kan uppstå problem att uppfylla kravet på likvärdig skola. Detta utifrån kommunernas olika ambitionsnivå och möjligheter/resurser. Föräldraalliansen Sverige ser att en av lösningarna skulle kunna vara att man kan ta vara på de möjligheter som distansundervisning/fjärrundervisning ger.

  

För Föräldraalliansen Sverige 

Marléne Alpglöd 
Ordförande 

 

Svaret har beretts av  

Ulla Niskanen, Gabriella Mattsson och Marléne Alpglöd 

 

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng