Välj en sida

Till:
Utbildningsdepartementet

u.remissvar@regeringskansliet.se

Ert diarienummer: U2022/01678

Datum för yttrande: 2022-05-02

Promemorian Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning

U2022/01678

 

 

Yttrande 

Föräldraalliansen Sverige har valt att lämna in yttrande på ovanstående remiss.

  • Förbundet tillstyrker utredningens förslag. 
  • Förbundet stöder särskild hur utredningen varit tydlig gällande vikten av vårdnadshavares och elevens vilja eller ovilja att medverka i konfessionella inslag i skolan. 
  • Förbundet ser också mycket positivt på att man i utredningen varit tydlig med huvudmannens ansvar att förmedla information gällande planerad konfessionellt inslag i en aktivitet inom skolan till vårdnadshavare och elev. Även huvudmannens ansvar att förmedla elevens rätt att avstå deltagande är av stor vikt. 
  • Förbundet anser det viktigt, så som utredningen förtydligat, att barnets vilja, oberoende av vårdnadshavarens vilja, ska följas i fråga om deltagande i konfessionella inslag i skolan utan att samtycke från vårdnadshavare krävs. Detta i förenlighet med barnkonventionen Artikel 14: Tanke-, samvetes- och religionsfrihet. 
  • Föräldraalliansen Sverige anser att stor vikt bör läggas på Skolinspektionens behov av etableringstopp för att kunna utföra sitt arbete så som inspektioner på de skolor som idag redan finns. Föräldraalliansen arbetar för vårdnadshavares röst och för vårdnadshavare är det av stor vikt att skolan följer de lagar och förordningar som finns och att skolan är en trygg plats fri från diskriminering och kränkande särbehandling enligt diskrimineringslagen och skollagen. Föräldraalliansen Sverige håller till fullo med om det utredningen påpekar gällande att vårdnadshavare har begränsad insyn i skolan som det är idag. Vårdnadshavare ska kunna känna en trygghet i att deras barn går till en skola där värdegrund som omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor är en del av arbetet. Därav lägger vi stor vikt vid att Skolinspektionen ska kunna utföra sitt arbete och att det införs etableringstopp för att kunna upprätthålla en bra skola i Sverige där demokrati, integrering i samhället, jämställdhet och faktabaserat lärande är i fokus och fritt från indoktrinering.

 

 

För Föräldraalliansen Sverige

Marléne Alpglöd
Ordförande

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng