Välj en sida

Huvudmannens ansvar i klagomålshanteringen behöver bli tydligare

Skolinspektionens granskning visar att huvudmännens ansvarstagande för klagomål mot utbildningen behöver bli tydligare.

De allra flesta klagomål blir hanterade av rektorer. Många rektorer känner osäkerhet kring när de ska lyfta ett ärende till huvudmannens nivå.

Granskningen visar också att man ofta saknar interna skriftliga rutiner för hantering och utredning.

 

Läs mer på Skolinspektionen

Klagomålshantering

Vårdnadshavare som upplever problem ska få snabb hjälp

Elever och vårdnadshavare ska ges möjligheten att inkomma med klagomål till såväl skolpersonal, rektor som huvudman. Detta för att garantera elevens möjlighet att påverka och peka ut brister i utbildningen.

Om huvudmannen har en välfungerande klagomålshantering leder detta till att problemen kan lösas så snabbt som möjligt och så nära eleven som möjligt. De klagomål som kommer in kan också ge information och underlag för huvudmannens arbete med att höja skolornas kvalitet i utbildningen.

När klagomålshanteringen inte fungerar och lämnade klagomål inte blir åtgärdade, kan detta drabba enskilda elever.

Prata med skolan eller förskolan

Om du eller ditt barn har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

Prata med rektorn eller förskolechefen först

Om du inte får hjälp av läraren bör du prata med skolans rektor. Det är rektorn som ska se till att eleverna får det stöd de behöver och som beslutar om olika åtgärder. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen. Om ditt barn går i förskolan bör du vända dig till förskolechefen.

Vänd dig sedan till den som driver verksamheten

Den som driver en skola eller förskola, den så kallade huvudmannen, har ansvar för att verksamheten följer de regler som gäller. Om du inte får hjälp av rektorn eller förskolechefen kan du vända dig till huvudmannen. De är skyldiga att ta emot och utreda klagomål.

Om det är en kommunal verksamhet kan du vända dig till den kommunala förvaltning som har ansvaret, till exempel skol- eller utbildningsförvaltningen. Om det är en fristående verksamhet kan du vända dig till det företag eller organisation som driver verksamheten.

Rektorn eller förskolechefen ska också kunna berätta hur det fungerar när du vill lämna klagomål och vart du ska vända dig.

Att anmäla till Skolinspektionen

Här finns mer information om hur du kan anmäla till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Läs mer på Skolinspektionen

Vänd dig till rätt myndighet

Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Här kan du se vilken myndighet du kan vända dig till med olika frågor.

Läs mer på Skolinspektionen

 

Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete.

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.

Av skollagen framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever.

Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Läs mer på Skolverket

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng