Välj en sida

Skolverket om föräldrasamverkan

Koll på samverkan med hem och vårdnadshavare

Skolan behöver se till att alla vårdnadshavare får möjlighet att delta och känna sig välkomna om skolan ska fylla sitt uppdrag att ge alla elever samma möjligheter att utvecklas och lära sig. Självskattningsverktyget ger dig koll på skolans uppdrag att fortlöpande informera vårdnadshavaren om elevens utveckling.

Läs mer på Skolverket

Föräldrasamverkan i mellanrummet

I dag präglas samhället av globalisering och mobilitet vilket innebär att allt fler elever och deras föräldrar har erfarenheter som skiljer sig från många lärares. Detta ställer stora krav på lärares förmåga att skapa väl fungerande kommunikation mellan skolan och elevernas hem, och då särskilt med deras föräldrar.

Läs mer på Skolverket

Föräldrars livserfarenheter som resurs i flerspråkiga skolor

När skolan tar tillvara nyanlända elevers föräldrars livserfarenheter i undervisningen ökar möjligheterna för ett tillitsfullt samarbete mellan hem och skola.

Läs mer på Skolverket

Här har vi samlat lite länkar till Skolverkets information om föräldrsamverkan. Materialet riktar sig i första hand till skolans personal.

Föräldrasamverkan – ömsesidighet, dialog och erkännande

Samarbete med föräldrar och vårdnadshavare utifrån ett interkulturellt förhållningssätt präglas av nyfikenhet på andra. Lärarna har en interkulturell kompetens – en medvetenhet om att olika sociala koder, fördomar och skilda uppfattningar om undervisning och uppfostran, kan komplicera samarbetet med föräldrar.

Läs mer på Skolverket

Samverkansformer och öppna kommunikationskanaler

Det kan vara en utmaning för skolans medarbetare att finna samverkansformer som omfattar alla vårdnadshavare. Formerna behöver upplevas av vårdnadshavarna som viktiga forum för information och delaktighet i frågor som rör barnets skolgång.

Läs mer på Skolverket

Fritidshemmets samverkan med hem och vårdnadshavare

Fritidshemmet har, liksom förskoleklassen och skolan, ett kompensatoriskt uppdrag som innebär en strävan efter att uppväga skillnader i elevers förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Utgångspunkten är att familjebakgrund eller vilken skola elever går i inte ska ha betydelse för deras framtid och livschanser.

Läs mer på Skolverket

Samverkan med föräldrar och vårdnadshavare – en teoretisk modell

I flera skolor tycks det saknas gemensamma och uttalade förhållningssätt som hjälper lärare att möta föräldrar på ett samstämmigt sätt. Elevens lärande underlättas om vårdnadshavarens och skolans metoder är samstämmiga.

Läs mer på Skolverket

Krisberedskap i samverkan med hemmen

Rektor och lärare kan skapa en mental förberedelse för när skolan hamnar i kriser, där information till föräldrar och vårdnadshavare kan ha en avgörande betydelse för elevens skolgång. I kristider ställs alla processer på sin spets – mönstren blir tydligare och behovet av strukturer ökar.

Läs mer på Skolverket

Föräldramöten som dialog och kunskapsutveckling

Ta del av hur två olika skolor har arbetat med ökad samverkan mellan skola och vårdnadshavare. Arbetet har lett till berikande ömsesidiga kontakter och kommunikationskanaler.

Läs mer på Skolverket

Förhållningssätt till samverkan med föräldrar

Isärhållande och partnerskap är två olika principer för relationen mellan hem och skola som finns beskrivet på olika sätt i forskningen. Principerna har också stöd i skolans styrdokument.

Läs mer på Skolverket

Delaktighet – rättighet och möjlighet för flerspråkiga elevers vårdnadshavare

Vårdnadshavares delaktighet i sina barns skolgång har stor betydelse för elevernas lärande, kunskaps- och identitetsutveckling. Samtidigt visar forskning på att flerspråkiga elevers vårdnadshavare inte får möjlighet till fullgod delaktighet, oftast på grund av språkbarriärer och olika förhållningssätt från såväl lärares som vårdnadshavares sida.

Läs mer på Skolverket

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng