Välj en sida

Till:
Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se

Ert diarienummer: U2021/01877

Yttrande över promemoria: ”Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande
program U2021/01877”

Föräldraalliansen Sverige har fått promemorian på remiss från Utbildningsdepartementet.

A. I promemorian föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ska ges ett bemyndigande att besluta om vissa avvikelser från vad som
annars gäller för högskoleförberedande program för att möjliggöra försöksverksamhet
med yrkesinriktning på högskoleförberedande program.

B. I promemorian föreslås även att en frivillig försöksverksamhet med
handelsinriktning med yrkeskurser på ekonomiprogrammet ska inledas.


C. En förutsättning för försöksverksamheten är att det finns ett lokalt programråd för
samverkan mellan skola och arbetsliv.

Yttrande
Föräldraalliansen Sverige delar den problembeskrivning som finns i promemorian och tillstyrker
samtliga förslag.

A. Bemyndigande att besluta om avvikelser …
Föräldraalliansen Sverige är positiv till ambitionen att möjliggöra alternativa vägar till
arbetsmarknaden för de elever som av olika skäl inte vill påbörja eftergymnasiala studier efter att ha
slutfört sin utbildning på ett högskoleförberedande program. Möjligheten till en tidigare etablering
på arbetsmarknaden för denna elevgrupp bidrar sannolikt till en förbättrad matchning mellan
ungdomars val av utbildning och behoven på arbetsmarknaden och en minskad risk för långvarig
arbetslöshet.
Det kan inte uteslutas att borttagandet av den allmänna behörigheten till högskolestudier på
yrkesinriktade program är en av anledningarna till att det skett en förskjutning från yrkesinriktade
program till högskoleförberedande program vid ansökan till gymnasiet.
Ett komplement till promemorians förslag kan vara att yrkesprogrammen ger allmän behörighet till
högskolestudier som tidigare.

Ett alternativ kan vara att utöka möjligheterna för att yrkesutbildningar i högre utsträckning ska
kunna erbjuda eleverna att läsa högskoleförberedande kurser utan att i alltför stor omfattning
behöva läsa ett utökat program.

B. Försöksverksamhet med handelsinriktning
Föräldraalliansen Sverige vill peka på att försöksverksamheten med fördel skulle kunna utökas till att
omfatta fler yrkesinriktningar på högskoleförberedande program, särskilt teknikprogrammet.
Yrkesinriktningar inom det programmet skulle även förbättra matchningen på arbetsmarknaden och
få fler att få upp ögonen för den bredd teknik innebär och inspirera till val av tekniska yrken. Då
skulle man locka fler till framtidsbranscher inom teknikyrken.
I utformningen av försöksverksamheten är det av vikt att elevers möjligheter till särskild behörighet
för högskolestudier beaktas, då detta bedöms kunna bidra till fler sökande till försöksverksamheten.

C. Programråd
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslaget om att det ska vara ett lokalt programråd för samverkan
mellan skola och arbetsliv.

För Föräldraalliansen Sverige

Marléne Gottfridsson
Ordförande

Yttrandet har beretts av Björn Normark

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.
Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.
Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet..

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng