Välj en sida

Val 2022

Tio frågor till riksdagspartierna angående den svenska skolan

Fråga 10
Samhället och vårdnadshavarna har samma målsättning för barnens utveckling, lärande och hälsa.
Det är därför naturligt att skola och hem har ett väl fungerande samarbete.
Hur ställer ni er till en utvecklad och verklig föräldrasamverkan?

Centerpartiet

Vi är positiva till att samverkan mellan hem och skola utvecklas för att alla elever ska få bästa möjliga skolgång och känna trygghet i skolan. Det är också viktigt att samverkan bygger på respekt och kunskap för de respektive roller man har. Det är läraren som har ansvaret för undervisningen i klassrummet och att se till hela klassens bästa.

Kristdemokraterna

Föräldrarna är de viktigaste personerna för ett barn. Hur kompensatorisk vi än vill att skolan ska vara så kommer familjen alltid att vara viktig. Familjens betydelse behöver därför erkännas, och föräldraansvaret återupprättas. Kristdemokraterna vill att det ska finnas föräldrakontrakt, dvs. ett ansvarskontrakt mellan skola, föräldrar och elev som tydliggör förväntningarna på eleven när det gäller skolans ordningsregler, bemötande och själva studierna, men också vad föräldrarna kan göra för att stötta sitt barn och höja kunskapsresultaten.

Kristdemokraterna menar att det är viktigt att kunna erbjuda föräldrar stöd även när barnen blivit lite större. Därför föreslår Kristdemokraterna att alla skolor mer aktivt ska involvera föräldrarna i barnens lärande. Det handlar bland annat om särskilda utbildningsträffar för föräldrar där skolhuvudmännen ska erbjuda konkreta verktyg för föräldrarna att stötta sina barn. Träffarna ska ske utanför skoltid så att så många föräldrar som möjligt kan delta. I samband med sådana träffar finns också möjlighet att tala om vad som är skolans respektive familjens uppgift.

Liberalerna

Vi ställer oss mycket positiva till en mer utvecklad och förbättrad samverkan mellan skolan och föräldrar. För att exemplifiera med ett konkret förslag har Liberalerna föreslagit att alla skolor ska införa ordningskontrakt, som både elever och föräldrar ska signera vid skolstart. I det kontraktet ska det tydligt framgå sådant som exempelvis vilka ordningsregler som gäller på skolan och vilket ansvar alla involverade har för att bidra till elevernas trivsel, trygghet och inlärning. Vi tror att det vore viktigt för att fler föräldrar ska känna sig inkluderade, delaktiga och involverade i det gemensamma arbetet som krävs från hem, skola och samhälle för att fler barn ska lyckas i den svenska skolan.

Miljöpartiet

Mycket positiva.

Moderaterna

Moderaterna anser att en god samverkan mellan skola och föräldrar är helt avgörande för att barn ska utvecklas, både kunskapsmässigt och personligt, på bästa sätt.

Socialdemokraterna

Vi är positiva till engagerade föräldrar och ser att det är viktigt att skolan samverkar med dessa.

Sverigedemokraterna

Ett gott samarbete med föräldrar är mycket viktigt så att barnen känner att vuxenvärlden hjälps åt för att ge varje barn de bästa förutsättningar. Ansvaret för barns väl och ve flyter för mycket idag och behöver tydliggöras så att barn får det de behöver. Det är skolans ansvar ˗ och inte föräldrars ˗ att förse barn och unga med de kunskaper som behövs så att de står väl rustade inför vidare studier eller arbetsmarknad.

Det är föräldrars ansvar ˗ och inte skolans ˗ att tillse att barn och unga har en god fostran och uppför sig väl.

Vänsterpartiet

Vi ser positivt på det även om vi som parti inte tar ställning till i vilken omfattning eller hur det ska ske utan vi litar på att lärarna och skolorna själva kan avgöra vad som fungerar bäst för dem.

Om enkäten

Inför valet 2022 har vi ställt tio frågor angående den svenska skolan till samtliga riksdagspartier.
Svaren redovisas samlat per fråga.
Svaren har mottagits mellan den 30 augusti och 6 september.

De som inte har svarat har fått påminnelser både via e-post och telefonsamtal.

2022-09-07
Svaren uppdaterade efter att Liberalerna inkommit med svar.

Föräldraalliansen Sverige

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng