Välj en sida

Val 2022

Tio frågor till riksdagspartierna angående den svenska skolan

Fråga 4
Forskning visar att läxor leder till ökad stress och psykisk ohälsa hos elever.
Hur ställer ni er till frågan om det ska förekomma läxor?

Centerpartiet

Grundskolan ska ta tillvara varje barns kreativitet och vilja att lära. Den framgångsrika skolan börjar i klassrummet. Alla elever har rätt till en bra lärare. För att elever ska nå sin fulla potential måste det bli ett större fokus på undervisningen. Lärare måste ges mer tid till att undervisa eleverna. Hur undervisningen ska läggas upp och om läxor ska förekomma är inte fråga för politiken utan för skolan och dess lärare.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna anser att läxor är en naturlig del av skolgången och är ett viktigt verktyg för att barns lärande. Vi anser att läxhjälp kan bidra mycket till en elevs studier. Det kan också leda till att eleven får fler positiva förebilder, både vuxna och unga vuxna, som kan hjälpa denne på rätt riktning i livet, om sådana förebilder saknas på andra platser vilket tyvärr är en realitet för många barn i Sverige.

För att minska stress och psykisk ohälsa bland svenska elever vill Kristdemokraterna införa en elevhälsogaranti som innebär att varje elev ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje skoldag. Kristdemokraterna anser att elevhälsan bör stärkas bl.a. för att alla barn bör kunna erbjudas rutinmässiga samtal med skolans kurator.

Liberalerna

Liberalerna är starkt emot förslag om att införa läxförbud. Vi menar att det självfallet ska vara upp till läraren att avgöra vilka pedagogiska metoder som används. Om läraren bedömer att eleverna behöver läxor för att lyckas bättre i skolan och lära sig mer, ska det vara upp till läraren att dela ut läxor. Det ska varken politiker eller skolchefer besluta om

Miljöpartiet

Skolan behöver bli mer jämlik. Men skolarbetet utanför skolans väggar måste också bli mer jämlikt. Läxor kan vara bra för att förstärka det man lär sig i skolan, men de kan också leda till att förstärka skillnader mellan elever. Vissa har föräldrar som har möjlighet att hjälpa till och förklarar när något är svårt, de som har råd kanske anlitar en privat läxhjälp. Andra barn har kan ha en förälder som jobbar kväll, inte själv har gått så länge i skola, eller som har svårt att hjälpa till av något annat skäl.

Alla barn och elever måste få det stöd de behöver, inklusive läxhjälp utanför skoltid.

Moderaterna

Fler studier om forskning visar på positiva samband än negativa samband om att elever lär sig mer av läxor. Forskning om hur kunskap fastnar i minnet är mycket tydlig, den visar att det är genom att repetera som information fastnar. Givetvis ska läxor var väl anpassade till elevens ålder och begripliga för eleven. Moderaterna ser läxor som en självklar del av svensk grundskola.

Socialdemokraterna

Läxor bidrar till ökad kunskap men kan också tydliggöra ojämlika hemförhållanden. Alla elever ska därför kunna få hjälp med läxläsningen. Vi vill införa en läxhjälpsgaranti för alla elever i årskurs 6–9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. Dessa elever ska vara garanterade minst två timmars läxhjälp i veckan

Sverigedemokraterna

Läxors utformning är av stor betydelse för upplevelsen av dem. Vi anser att läxor är ett bra och viktigt komplement till skolundervisningen. Läxor ska dock inte vara av sådan art att föräldrars förkunskaper och engagemang avgör huruvida en elev klarar av att göra dem eller inte, utan läxor bör utformas så att eleven kan utföra dem på egen hand.

Exempel på bra läxor är övande på glosor och multiplikationstabell, läsning av böcker, rättstavning, välskrivning, inläsning av läromedelsavsnitt i förhand för ökad förförståelse, med mera.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har som princip att vi inte lägger oss i hur lärarna bedriver sin undervisning utan vi litar på att de har kompetensen att avgöra vad som är bäst för deras elever. Vi anser dock att i den mån läxor ges ska det finnas tillgång till avgiftsfri lärarledd hjälp i skolan av en behörig lärare

Om enkäten

Inför valet 2022 har vi ställt tio frågor angående den svenska skolan till samtliga riksdagspartier.
Svaren redovisas samlat per fråga.
Svaren har mottagits mellan den 30 augusti och 6 september.

De som inte har svarat har fått påminnelser både via e-post och telefonsamtal.

2022-09-07
Svaren uppdaterade efter att Liberalerna inkommit med svar.

Föräldraalliansen Sverige

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng