Välj en sida

Val 2022

Tio frågor till riksdagspartierna angående den svenska skolan

Fråga 5
Betyget F innebär att eleven inte är godkänd.
Hur ställer ni er till att använda betyget F i grundskolan?

Centerpartiet

Uppföljning av elevens kunskapsutveckling, är viktig för att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå målen. Varje elev har rätt till att få stöd och hjälp utifrån sina egna förutsättningar och dessa ska sättas in så tidigt som möjligt för att fler ska klara skolan. Hur betygen F och E används och konsekvenserna av det behöver ses över. I dag ska alla betyg förutom E bygga på att lärarna gör en sammantagen bedömning av elevens prestation.

Klarar man inte allt som krävs för E, får eleven F. Inget annat betyg har så hårda krav.

Kristdemokraterna

Alltför många barn sviks i Sverige. Barnen får inte det stöd de behöver, men kunskapsbristerna försvinner inte för att man avskaffar betyget underkänt, dvs. F. Avskaffade betygssteg som leder inte till höjda kunskapsresultat.

Kristdemokraterna vill istället se över svårbegripliga kunskapskrav och betygskriterier för att styra mot mer av inlärning av faktakunskaper och mindre fokus på att eleverna ska kunna föra abstrakta, flummiga resonemang, särskilt i de tidiga åldrarna. Vi vill också att betygen tydligare ska kopplas till resultaten på nationella proven, dvs på skolenhetsnivå. Detta för att undvika betygsinflation och orättvis betygssättning.

Sverige behöver betygsreformer, men att låta eleverna rinna igenom utbildningssystemet utan att de har fått med sig de mest grundläggande kunskaperna är ett dubbelt svek mot alla de elever som inte har fått det stöd de behöver.

Liberalerna

Socialdemokraterna försöker nu, i slutet av mandatperioden, att dölja sitt monumentala skolmisslyckande genom att ta bort F-betyget. Vi är kritiska till det. Att ta bort underkänt som betyg riskerar att bli en björntjänst för alla de elever som kämpar med att nå upp till kunskapskraven. Problem försvinner nämligen inte bara för att man slutar benämna dem.

Att avskaffa F-betyget vore symptomatiskt för problemen i svensk skola. De flesta stöden sätts in för sent, och elevers behov av stöd uppdagas allt för ofta först i högstadiet. Vi menar att elever som riskerar att få underkänt måste få stöd tidigare. De barn som inte når godkänt i svenska och matematik under lågstadietiden ska få rätt till extra lektioner, läxhjälp och speciallärarhjälp. Kommuner ska erbjuda lovskola till elever som behöver extra stöd och för de elever som vill lära sig mer.

Miljöpartiet

Som beskrivits ovan måste utgångspunkten vara att alla elever ska få det stöd och den stimulans de behöver för att klara skolan. Med det sagt så finns det en rad problem med betyget F, liksom med behörighetskraven till gymnasieskolan. Vi vet att en gymnasieutbildning är jätteviktig för möjligheterna att få jobb och är beredda att diskutera de här frågorna vidare för att inte elever ska slås ut från skolan. Den skarpa godkäntgränsen har lett till att långt många fler elever har hamnat under gränsen än vad som förväntades när den infördes.

Vi vill att även betygssteget E ska kunna uppnås efter en allsidig bedömning, så att inte ett enskilt utestående moment i ett ämne behöver innebära att eleven underkänns

Moderaterna

Ett problem med dagens system F-A är att, när det översätts till siffror blir 0, 10, 12,5, 15, 17,5, och 20. Med andra ord läggs det ett oproportionerligt fokus på att ta elever från noll till 10 poäng (icke godkänt till godkänt) och eftersom belöningen är så hög ökar frestelsen att sänka tröskeln för godkänt. Vi vill gärna se över hur dagens system kan bli mer ändamålsenligt.

Socialdemokraterna

Den 1 juli infördes flera ändringar i syfte att göra betygssättningen mer likvärdig och betygen som sätts mer rättvisande. En ny princip införs för betygssättning. Den innebär att läraren vid betygssättningen för betygen A till D ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna, och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. Syftet är att betygen ska bli mer rättvisande och bättre spegla elevernas kunskaper.

Vi ser att syftet med det målrelaterade betygssystemet, och betyget F, inte var att skapa utslagning. Skolsystemet behöver reformeras så att utslagningen minskar samtidigt som kunskapsresultaten ökar.

Sverigedemokraterna

Det är rimligt att erhållna kunskaper som inte uppnår godkänd nivå återspeglas i betygen och att alla inblandade får kännedom om elevens behov av insatser för stärkta kunskaper. Med det sagt anser vi att de relativa betygen hade en poäng som inte underkände elever utan rätt och slätt angav vilken kunskapsnivå en elev hade erhållit.

Vänsterpartiet

Vi har följt debatten men har ännu inte tagit ställning i frågan.

Om enkäten

Inför valet 2022 har vi ställt tio frågor angående den svenska skolan till samtliga riksdagspartier.
Svaren redovisas samlat per fråga.
Svaren har mottagits mellan den 30 augusti och 6 september.

De som inte har svarat har fått påminnelser både via e-post och telefonsamtal.

2022-09-07
Svaren uppdaterade efter att Liberalerna inkommit med svar.

Föräldraalliansen Sverige

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng