Välj en sida

Val 2022

Tio frågor till riksdagspartierna angående den svenska skolan

Fråga 6
Den svenska skolan ska vara icke konfessionell.
Hur ställer ni er till att det tillåts skolor med konfessionell inriktning i Sverige?

Centerpartiet

Centerpartiet är för det fria skolvalet och är för att det finns fristående skolor med olika inriktning, också konfessionella. Dock måste svensk läroplan alltid följas och undervisningen ska aldrig få innehålla konfessionella inslag och alla skolor ska vara satta under en god tillsyn, precis som alla andra skolor.

Kraven för alla friskolor bör skärpas bland annat genom krav för vinstutdelning och genom att stärka ägar- och ledningsprövningen.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna står för elevers och föräldrars rätt att välja skola oavsett om de väljer en fristående eller kommunal skola eller en friskola med konfessionell inriktning. Det gör vi bl.a. utifrån Europakonventionens skydd av föräldrars och barns rätt att tillförsäkras undervisning i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Vi är för alla friskolor som följer skollagen, läroplanen och skolans värdegrund och som dessutom presterar goda kunskapsresultat så innebär de en vinst för Sverige och för eleverna. Sådana skolor ska få fortsätta att bedriva utbildningsverksamhet. 

Om man däremot inte står för grundläggande demokratiska värden, könssegregerar undervisningen eller låter lärarna undervisa i heltäckande slöja då ska den sortens skolor ska stängas. Alla friskolor ska följa skollag, läroplan och skolans värdegrund, och även vid konfessionella skolor är själva undervisningen vara icke-konfessionell, även om utbildningen därutöver innehåller vissa frivilliga konfessionella inslag, som exempelvis en morgonsamling, utanför undervisningstiden.

Alla skolor borde dock vara skyldiga att deklarera sin filosofiska, religiösa eller pedagogiska grund samt hur denna kommer till uttryck i utbildningen.

Liberalerna

Liberalerna vill införa ett totalförbud mot religiösa friskolor. Vi menar att de religiösa friskolor na riskerar försämra integrationen i Sverige och hämma elevernas frihet. Särskilt allvarligt är att de barn som har störst behov av att integreras i Sverige ofta är samma barn som sätts i religiösa friskolor. Så får det inte vara – skolan ska vara en plats där kunskap och bildning står i fokus, inte religionsutövning.  

Liberalerna vill att skolan är en trygg oas, fri från såväl religiös som ideologisk påverkan. Vi har återkommande lyft frågan om problemen med de religiösa friskolorna. Redan för tio år sedan införde vi lagkrav på att alla religiösa inslag i skolor måste hållas separerade från undervisningen och vara frivilliga för eleverna.  

 Alla skolor ska sätta kunskap i första rummet. Lärarnas uppdrag är och ska förbli att aktivt verka för att förmedla kunskap och genom det verka för elevernas allsidiga utveckling. Undervisningen ska dessutom vara icke-konfessionell. Det ska gälla alla elever, oavsett bakgrund eller vilken religion deras föräldrar bekänner sig till. 

Vi föreslår att en ny lag införs som helt förhindrar religiösa friskolor från att bedriva undervisning inom ramen för det svenska skolväsendet. Syftet med förbudet är att värna elevernas rätt till frihet och personlig utveckling i en skolmiljö där både undervisningen och övriga delar av verksamheten är allsidig och icke-konfessionell. Ett stopp för etablering av nya eller expandering av befintliga religiösa friskolor ska införas skyndsamt och de befintliga ska avvecklas under ordnade former under nästa mandatperiod. 

Vår bedömning är att ett stopp kan utformas i enlighet med de internationella konventioner som Sverige undertecknat. För att kunna stoppa de religiösa friskolorna utan att samtidigt inskränka på de nationella minoriteternas stärkta rättigheter föreslår Liberalerna att det ska öppnas upp för skolor med särskilda minoritetsprofiler.

Miljöpartiet

För Miljöpartiet är det en självklarhet att inget barn i någon svensk skola ska utsättas för direkt eller indirekt tvång att delta i en religiös aktivitet. Lika självklart är att all undervisning ska vara helt fri från religiös påverkan. Det handlar om varje barns rätt till en saklig och allsidig utbildning. Vi tycker att det är bra att det nu införs tydligare krav på friskolor med konfessionell inriktning.

När det gäller att införa ett etableringsstopp eller annat förbud mot dessa skolor menar vi att nationella minoriteters rättigheter och Sveriges efterlevnad av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna först måste säkerställas.

Moderaterna

Vi anser att konfessionella skolor kan få fortsätta verka men att reglerna måste ändras. Det finns välfungerande konfessionella skolor som erbjuder eleverna en utbildning av god kvalitet. Samtidigt startas och drivs dock fortfarande skolor som kännetecknas av religiös extremism.

Moderaterna vill se ett tillfälligt etableringsstopp av religiösa friskolor. Etableringsstoppet ska gälla tills en fullständig genomlysning har gjorts av de religiösa friskolor som drivs i dag och ett fungerande regelverk finns på plats för att stoppa religiös extremism.

Socialdemokraterna

Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös påverkan. Därför vill vi förbjuda religiösa friskolor.

 

Sverigedemokraterna

Påståendet behöver modifieras. Undervisningen i svenska skolor ska vara icke-konfessionell och det är något som vi självklart ställer oss bakom. Vi vill förbjuda muslimska skolor eftersom de bidrar till segregation i en tid när Sverige behöver sammanhållning, och eftersom risken är stor att svenska friheter och rättigheter inte efterlevs samt att elever radikaliseras.

Vi anser att religiösa inslag ska hållas innan eller efter skoldagen så att alla elever har en reell möjlighet att välja bort att delta i dem.

Vänsterpartiet

Vi tycker att det är dåligt. Vänsterpartiet har i flera år lagt förslag och motioner om att sätta stopp för konfessionella inslag i skolan oavsett skolform, samtidigt som barnens rätt att utöva religion ska respekteras. Vi vill se en jämlik skola där elever med olika bakgrunder möts.

Om enkäten

Inför valet 2022 har vi ställt tio frågor angående den svenska skolan till samtliga riksdagspartier.
Svaren redovisas samlat per fråga.
Svaren har mottagits mellan den 30 augusti och 6 september.

De som inte har svarat har fått påminnelser både via e-post och telefonsamtal.

2022-09-07
Svaren uppdaterade efter att Liberalerna inkommit med svar.

Föräldraalliansen Sverige

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng