Välj en sida

Val 2022

Tio frågor till riksdagspartierna angående den svenska skolan

Fråga 7
Skolan ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan vara en del av detta arbete.
Hur ser ni på skolans uppdrag i att motverka hedersrelaterat våld och förtryck?

Centerpartiet

För att snabbare fånga upp barn i riskzonen vill vi se handlingsplaner mot hedersförtryck i alla skolor och bättre utbildning av personal. För att öka möjligheterna att upptäcka hedersförtryck behöver vi införa den nationella frånvarostatistik för skolan som Centerpartiet har drivit på för.

Vi vill att alla elever ska få en bra sex- och relationsundervisning i skolan och att den kontinuerligt stärks så att alla elever både har kunskap om hur man beter sig mot varandra och för att kunna veta hur man kan hjälpa utsatta kamrater. Det krävs också bättre samverkan med Socialtjänsten.

Kristdemokraterna

Kunskaperna om hederskultur behöver förbättras bland all skolpersonal. Varje skola ska ha en handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtyck. Det bör finnas riktlinjer på varje skola för hur man agerar vid misstanke om ex. tvångsäktenskap, könsstympning och hedersvåld samt ett centralt dokument med förslag på hur skolorna kan arbeta. Kampen mot hederskulturen handlar om vilka värderingar Sverige ska bygga på, men framförallt handlar det om att stå upp för enskilda människors frihet och att försvara några av samhällets allra mest utsatta.

Sverige ska fortsatt vara ett land där frihet och jämställdhet är självklara värden. Vi kan inte acceptera barn- och tvångsgifte eller att unga flickor i Sverige inte får umgås med pojkar, tvingas bära slöja eller utsätts för våld i hederns namn.

Liberalerna

Arbetet mot hedersförtryck handlar om frihet. Frihet att få delta i all skolundervisning, att få vara med kompisar, att bestämma över sin sexualitet och vem man vill leva med. Att helt enkelt bestämma över sitt eget liv. Därför står vi liberaler i främsta ledet arbetet mot hedersförtryck.

Det hedersrelaterade förtrycket börjar ofta tidigt. När barnet inte längre får leka med kompisar av motsatt kön, delta på klassutflykter eller följa med på simskola är det en signal om att något inte står rätt till. Därför måste kunskapen om hedersförtryck finnas i skolan liksom i sjukvård, socialtjänst, polis och domstolar.

Skolan och elevhälsan har en nyckelroll. Särskilda informationssatsningar ska ges genom skolan och ska nå ut till elever i alla stadier, från grundskolans lägsta årskurser till gymnasiet. Frågor som rör barns utsatthet och hur den svenska lagstiftningen skyddar barn och unga samt tydlig information om hur barns rättigheter är utformade och vart barn och unga kan vända sig när de är utsatta ska integreras i den ordinarie undervisningen. Frågan om förbättrad information via skolan ska utredas.

Liberalerna anser också att skolhälsovården rutinmässigt ska ställa frågor om våld vid de hälsobesök som varje elev ska erbjudas minst tre gånger under skoltiden. Tydliga riktlinjer om detta bör utredas.

Miljöpartiet

Skolans demokratiska uppdrag och värdegrundsarbete är otroligt viktigt, och syftar till att både överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att förbereda dem för att leva och verka i samhället. Miljöpartiet har varit drivande i att ändra så att ämnet “sex och samlevnad” nu blir “sexualitet, samtycke och relationer”. I det nya ämnet får frågor om hedersvåld, men även pornografi, normer och relationer, större utrymme än idag.

Moderaterna

Skolan har ett mycket viktigt uppdrag eftersom det ofta är i skolan som personal kan märka om ett barn lever i en miljö där den utsätts för hedersrelaterat våld. Det är få kommuner som kartlagt hedersförtryck och våld bland elever i grund- och gymnasieskola. Fakta gällande hedersrelaterat våld och förtryck är ett väsentligt underlag för att synliggöra och få kunskap om hur utbrett det är. Då det endast är ett fåtal kommuner som kartlagt förekomsten bör staten ta initiativ till en nationell undersökning i landets alla 290 kommuner.

Socialdemokraterna

Från den 1 augusti finns ny lagstiftning på plats vars syfte är att stärka skolans arbete med att ge alla elever en undervisning som präglas av studiero i en trygg miljö. All personal ska få göra det som är befogat för att eleverna ska ges trygghet till exempel ingripa fysiskt för att avvärja våld, kränkningar eller andra ordningsstörningar.

Sverigedemokraterna

I diskrimineringslagen stadgas att lika rättigheter och möjligheter ska främjas oavsett kön. Värderingsstyrd könsbunden slöja med syfte att skyla just flickor och kvinnor står i strid med detta och innebär en öppen acceptans för förtryck mot det kvinnliga könet. Skolan ska vara en frizon mot diskriminering och förtryck. Därför vill vi förbjuda bärande av slöja. Vi anser att lärarutbildningen även ska omfatta hedersproblematik så att drabbade skolelever lättare upptäcks och kan erhålla hjälp.

Det bör vidare vara obligatorisk vidareutbildning i hedersproblematik för skolpersonal som arbetar i utsatta områden

Vänsterpartiet

Skolan fyller en viktig roll i att förmedla demokratiska värderingar och att bygga självständiga tänkande individer. Därför är det viktigt att skolan deltar aktivt i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Om enkäten

Inför valet 2022 har vi ställt tio frågor angående den svenska skolan till samtliga riksdagspartier.
Svaren redovisas samlat per fråga.
Svaren har mottagits mellan den 30 augusti och 6 september.

De som inte har svarat har fått påminnelser både via e-post och telefonsamtal.

2022-09-07
Svaren uppdaterade efter att Liberalerna inkommit med svar.

Föräldraalliansen Sverige

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng