Välj en sida

Val 2022

Tio frågor till riksdagspartierna angående den svenska skolan

Fråga 9
Många familjer är beroende av att det finns en fungerande skolskjuts. Begränsningar i skolskjutsverksamheten kan utestänga elever från till exempel lovskola och organiserade fritidsaktiviteter.
Vad vill ni göra för att utjämna skillnaderna i skolskjutsverksamheten?

Centerpartiet

Att förbättra tillgången till skolskjuts är en del i att stärka valfriheten. Det ger familjer
möjlighet att bestämma mer över sin egen vardag, ger barn kortare resetid och i längden fler
som kan bo kvar på landsbygden och i mindre orter. Frågan om skolskjuts är kommunernas ansvar
och kan inte innebära orimliga kostnader.

För att skapa bättre förutsättningar och ge fler möjlighet till skolskjuts behöver samverkan istället stärkas mellan kommunerna.

Kristdemokraterna

Elever har enligt skollagen rätt till skolskjuts för obligatorisk lovskola. Elever har inte rätt till skolskjuts till och från fritidshemmet och deras aktiviteter. Det är kommunens ansvar att tillförse elever med skolskjuts.

För att skolan ska bli mer likvärdig i Sverige vill Kristdemokraterna införa en skolpengsnorm. I vissa fall hade normen betytt att fler kommuner ökar skolpengen, vilket kan resultera i ökad tillgänglighet till skolskjuts. Men detta är en fråga som avgörs på kommunal nivå.

Liberalerna

Liberalerna vill att staten övertar huvudmannaskapet för skolan, men även det fulla ansvaret för skolväsendets finansiering. Det skulle medföra betydligt bättre förutsättningar för en likvärdig och fungerande skolskjuts i hela landet. I en kommande reform för ett förstatligande av skolan ser vi det som naturligt att utredningen som föregår reformen även får i uppdrag att ta fram förslag på hur skolskjutsen bör förändras för att bli bättre framöver.

Miljöpartiet

Alla elever i förskoleklass och grundskola har rätt till skolskjuts när de behöver det. För Miljöpartiet är det viktigt att den organiseras så att det går att delta i lovskola, och även i möjligaste mån organiserade fritidsaktiviteter. Vi satsar stort på att bygga ut kollektivtrafiken och vill att den ska samordnas med behovet av skolskjuts i högre utsträckning än idag.

Moderaterna

Vi har i dagsläget inga förslag men är öppna för att se över regelverket

Socialdemokraterna

I det kommunalekonomiska kostnadsutjämningssystemet ingår ett merkostnadsbidrag till skolskjutsar. Det är ett kommunalt ansvar att anordna skolskjutsar till de elever som bor långt ifrån skolan.

Sverigedemokraterna

Ett återinfört statligt huvudmannaskap med nationella riktlinjer skulle råda bot även på detta. Grundskolan är en obligatorisk skolform. För oss är det självklart att elever som går i lovskola ska vara berättigade till skolskjuts.

Vänsterpartiet

Vi vill framför allt se till att kommunerna har tillräckligt med resurser att kunna ha en väl utbyggd skolskjutsverksamhet. Utöver det vill vi även att det satsas rejält på en utbyggd kollektivtrafik i hela landet.

Om enkäten

Inför valet 2022 har vi ställt tio frågor angående den svenska skolan till samtliga riksdagspartier.
Svaren redovisas samlat per fråga.
Svaren har mottagits mellan den 30 augusti och 6 september.

De som inte har svarat har fått påminnelser både via e-post och telefonsamtal.

2022-09-07
Svaren uppdaterade efter att Liberalerna inkommit med svar.

Föräldraalliansen Sverige

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng