Välj en sida

Remissvar

Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – Ett nytt system för kunskapsbedömning

SOU: 2016:25

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling och hälsa.

Föräldraalliansens yttrande ges ur ett föräldraperspektiv.

Kortfattat stöder vi betänkandet men vill tillföra följande:

– Vi menar att berörda rektorer och lärare ska utbildas, inte ”bör erbjudas utbildning” som det är skrivet i utredningen 9.4.1

– De ekonomiska konsekvenserna i syfte att förbättra förutsättningarna för alla Sveriges elever och lärare att nå tillfredsställande kunskapsresultat i skolan anser vi är av mycket liten vikt eller rentav en gynnsam investering för Sveriges elever.

Utifrån de senaste årens sjunkande kunskapsresultat har Sverige bara en sak att göra, ta sig upp från bottenplaceringarna med fokus på en likvärdig skola där elevers rättssäkerhet prioriteras högt. En effektivisering av kunskapsbedömningar är i detta läge nödvändigt inte minst för att minska elevernas stress inför täta provtillfällen.

– Vi ställer oss tvekande till att Skolverket ska utvärdera sitt eget uppdrag och förordar därför att annan extern instans/universitet medverkar och ansvarar för utvärderingen i nära samverkan med Skolverket

Föräldraalliansen ser fram emot försöken med digitaliserade bedömningar, digitaliserade prov och renodlade syften för:

Nationella prov

Det är hög tid att Sverige renodlar syftet med de nationella proven till att vara ett stöd i betygssättningen vilket förväntas stärka möjligheterna till en mer likvärdig betygssättning och därmed ökad rättssäkerhet för eleverna.

Kommentar

Viktigt är att lärarna får adekvat utbildning för betygssättning och fortsättningsvis tar stor hänsyn till elevers olika förutsättningar vid varje provtillfälle.

Bedömningsstöd som är obligatoriska eller frivilliga

Ett tydligt syfte och ett gemensamt ramverk skulle kunna underlätta för lärarna

Kommentar

Att syftet med de olika nationella bedömningsstöden ska tydliggöras anser vi är en naturlig följd av uppdraget och givetvis lika viktigt, liksom ett ramverk som föreslås i utredningen.

Nationellt system för kunskapsutvärdering – NUP

NUP ska ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Kommentar

Vi ser fram emot att följa utvecklingen av detta försök. Vi har goda förhoppningar om att NUP kan stärka nationens kunskap om utvecklingen i skolorna och därmed skyndsamt kunna agera när så krävs.

Försök med digitala prov och digitala bedömningsstöd

För oss otåliga upplevs försöksverksamheten dra ut på tiden men om utredarna tror att de är nödvändigt så nöjer vi oss med detta och avvaktar försöken fram till 2021. Om försöken visar positiva resultat ser vi fram emot en utveckling digitaliserade nationella prov och nationella bedömningsstöd år 2022.

Kommentar

Vi menar att berörda rektorer och lärare ska utbildas, inte ”bör erbjudas utbildning” som det är skrivet i utredningen 9.4.1

Likvärdiga bedömningar

Försöken med avidentifierade elevlösningar av de nationella proven samt extern bedömning och medbedömning (kap10) ser vi också fram emot att följa utvecklingen av.

Konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna för att förbättra förutsättningarna för alla Sveriges elever och lärare att nå tillfredsställande kunskapsresultat i skolan anser vi är av mycket liten vikt

eller rentav en gynnsam investering för Sveriges elever.

Frågan om personuppgiftsbehandling måste tas på största allvar och i särskilda fall där inte samtycke givits utreda frågan vidare för elevens bästa enligt barnkonventionen. Ett obligatorium ska aldrig ställas före elevens trygghet och säkerhet.

Utvärdering

Vi ställer oss tvekande till att Skolverket ska utvärdera sitt eget uppdrag och förordar därför att annan extern instans/universitet medverkar och ansvarar för utvärderingen i nära samverkan med Skolverket.

För Föräldraalliansen Sverige

Linda Eriksson

Ordförande

 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng