Välj en sida

Till Skolverket

remiss.gy.programuppdrag@skolverket.se

Yttrande över

Remiss avseende förslag till förändringar i vissa gymnasieprogram, ett regeringsuppdrag givet i regleringsbrev 2017-10-12 samt utifrån lagrådsremissen

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program (U2018/00691/GV).”

Skolverkets diarienummer 6.1.1-2018:570

Yttrande:

Föräldraalliansen Sverige stöder i allt väsentligt Skolverkets förslag avseende

  • Grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram
  • Att estetiska programmets karaktärsämnen förstärks med 50 poäng
  • Gymnasiearbetets minskning från 100 poäng till 50 poäng

 

I vårt yttrande över betänkandet:

En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) Skrev vi bland annat följande:

”Samhällets mål att varje barn bör fullfölja sin gymnasieutbildning stämmer väl överens med de flesta vårdnadshavares önskemål. För många elever är det en självklarhet att utbilda sig vidare efter grundskolan. Men inte för alla.

Det är därför angeläget att gymnasieskolan har så god kvalitet och attraktionskraft att varje barn väljer att läsa vidare efter grundskolan.

Bra lärare, intressant undervisning, en sammanhållen skoldag, motiverande och stödjande skolpersonal och vårdnadshavare såväl som egen insikt om utbildningens nytta är viktiga fundament för att ungdomarna ska fullfölja sin utbildning.

Samtidigt är gymnasietiden den period då barnet utvecklas till ung vuxen. Utöver rena skolkunskaper är det många andra förmågor som ungdomarna upplever att de behöver förvärva för att nå framgång.

Ungdomarna behöver också bli sedda, känna sig trygga och mötas med respekt. Men de måste också få känna lust. Bland annat lust att lära. Här har gymnasieskolan en viktig om än bortglömd roll.

Föräldraalliansen stöder i huvudsak betänkandet och känner tilltro till att förslagen kan leda till en gymnasieskola för alla ungdomar där bl.a. förstärkningar i närvaro och bättre möjligheter till anpassat stöd kommer att leda till att flera ungdomar väljer att slutföra utbildningen.

Det är vår uppfattning att ett större ansvar för såväl grund- som gymnasieskolan bör vila på staten och att resursfördelningen skall ske på nationell nivå, där stor hänsyn ska tas till elevernas olika bakgrund och förutsättningar.”

Länk till hela yttrandet: https://www.foraldraalliansen.nu/yttrande-over-betankandet-en-gymnasieutbildning-for-alla-atgarder-for-att-alla-unga-ska-paborja-och-fullfolja-en-gymnasieutbildning-sou-201677/

För Föräldraalliansen Sverige
Peter Hallin

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa. Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng