Välj en sida

 

Föräldraalliansen ska ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i utbildningspolitiska frågor såväl som frågor som berör barns, ungas och föräldrars villkor

Vi föräldrar har ansvaret för våra barn

Det är vi föräldrar som bäst känner våra barn, deras förutsättningar och behov. Vi har också det yttersta ansvaret för att barnen får den omsorg, omvårdnad och utbildning som krävs med hänsyn till deras ålder och utveckling.

På uppdrag av oss föräldrar tillhandahåller skola och förskola utbildning och omsorg.
När vi lämnar våra barn till barnomsorg eller skola måste vi kunna lita på att skolan och förskolan gör sitt yttersta för att uppnå skolans och förskolans mål. Vi ska känna oss välkomna och mötas med respekt.

Att varje barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, ges bästa möjliga stöd för att utvecklas till välutbildade, ansvarskännande vuxna är en förutsättning för ett väl fungerande framtida samhälle.

Föräldraalliansen accepterar inte de stora barngrupperna i förskola och skolbarnomsorg och att skolan inte når upp till sina mål.

Föräldraalliansen verkar för en bra och likvärdig skola och förskola i hela landet och att varje verksamhet skall ges reella möjligheter att följa skollagen, läroplanerna och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Många politiska nivåer – inget tydligt ansvar

Många politiska nivåer påverkar förutsättningarna för våra barn. Skolans och förskolans tillkortakommande skylls allt som oftast på ”någon annan” nivå inom hierarkin eller till och med på barnen eller föräldrarna. Föräldraalliansen verkar för att ansvaret skall göras tydligare och att det på varje beslutsnivå skall finnas föräldraorganisationer som ur ett föräldraperspektiv skall informera, agera och påverka i skol- och förskolefrågor såväl som frågor som berör barns, ungas och föräldrars villkor.

Gemensamma mål – olika politikområden

Statens målsättning för utbildnings-, barn- och ungdomspolitiken stämmer väl överens med Föräldraalliansens. På nationell nivå finns dock ingen tydlig ansvarstagare för en samlad barn- och ungdomspolitik utan ansvaret för måluppfyllelsen fragmenteras över olika departement och myndigheter som ansvarar för sina respektive politikområden.  Barns och föräldrars förutsättningar påverkas således dels av ett stort antal olika nationella institutioner, dels av kommunala förutsättningar och beslut.

Föräldraalliansens bärande idé är att varje barn, oavsett förutsättningar, skall ha likvärdig rätt till allsidig utveckling och hälsa. Vi ser, precis som varje förälder, barn- och ungdomstiden som en helhet vilken i sig beror av olika beståndsdelar. Som föräldrar och föräldraorganisation har vi därför att förhålla oss till ett stort antal av samhällets olika organ.

På nationell nivå ska Föräldraalliansen Sverige, genom en demokratisk process inom förbundet, föra föräldrarnas talan gentemot departement och myndigheter.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng