Välj en sida
 

Detta är Föräldraalliansen Sverige

Vad vi är

Föräldraalliansen Sverige är ett riksförbund för föräldrar och föräldrasammanslutningar.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa

Förbundets uppgift är att:

  • ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i utbildningspolitiska frågor såväl som frågor som berör barns, ungas och föräldrars villkor
  • verka för ett utökat samarbete mellan föräldrar, skola och andra samhällsinstitutioner
  • stödja landets föräldrasammanslutningar i deras arbete
  • samverka med andra organisationer och myndigheter
  • verka för att föräldrars roll och inflytande i skola, förskola och samhället i övrigt stärks

 

Vad vi vill

Föräldraalliansen Sverige verkar för att varje barn i förskola och skola får möjlighet att uppnå läroplanernas mål och utifrån sina förutsättningar utvecklas till goda, välutbildade medborgare redo för vårt framtida samhälle.

För att uppnå detta måste

  • förskola och skola följa gällande lagstiftning, läroplaner och FN:s barnkonvention
  • resurser och förutsättningar vara så anpassade att verksamheten har reella möjligheter att ge varje barn nödvändigt stöd för att uppnå målen
  • varje barn ha en individuell utvecklingsplan
  • nolltolerans mot mobbning och annan kränkande behandling gälla
  • samverkan mellan barn, vårdnadshavare och skola/förskola utvecklas

Läs mer om vad vi vill på Förädraalliansen anser

Kunskap – Trygghet – Lust

Förskolan och skolan ska tillsammans med föräldrarna ge barnen en god start i det livslånga lärandet.

Verksamheten måste styras av mål som förstås och delas av både barn och vuxna.

Trygghet och respekt är förutsättningar för att målen ska kunna nås.

Viljan att veta mer är den bästa drivkraften för inlärning. Barnens naturliga lust till lärande ska därför tas tillvara och stimuleras genom hela skolgången

Vi föräldrar har ansvaret för våra barn

Det är vi föräldrar som bäst känner våra barn, deras förutsättningar och behov. Vi har också det yttersta ansvaret för att barnen får den omsorg, omvårdnad och utbildning som krävs med hänsyn till deras ålder och utveckling.

När vi lämnar våra barn till barnomsorg eller skola måste vi kunna lita på att skolan och förskolan gör sitt yttersta för att uppnå skolans och förskolans mål. Vi ska känna oss välkomna och mötas med respekt.

Hur väl vi tar hand om barnen bestämmer hur det framtida samhället kommer att gestalta sig

Nu kan du själv påverka

Du kan bli medlem i Föräldraalliansen Sverige på två sätt. Antingen genom att skolans föräldraförening, föräldraråd eller motsvarande ansluter sig eller genom ett individuellt medlemskap.

Medlemskapet är avgiftsfritt – men kräver ett årligt aktivt ställningstagande.

Genom kraften av många föräldrar och föräldrasammanslutningar i hela Sverige kan vi tillsammans påverka den svenska skolpolitiken, våra barns och samhällets framtid.

Årets samverkare

Sedan 2015 utser vi Årets samverkare. Det kan var en eller flera personer som gjort en betydande insats för samverkan mellan skola och föräldrar

Vad vi gör

Information & inspiration

Förbundets viktigaste kommunikationskanal är denna webbplats. Vår strävan är sidan ska vara en källa till information och inspiration.

Ni kan också följa oss på  Facebook , Instagram & Twitter

 

Skolpolitik

En av Föräldraalliansen uppgifter är att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor.

Det gör vi t.ex genom att besvara remisser och skriva insändare och pressmedelanden

I Föräldraalliansen anser har vi samlar våra ståndpunkter i vanliga ämnen.

 

Egna undersökningar

Föräldraalliansen Sverige beräknar och redovisar varje år ett kommunalt grundskoleindex som visar på kommunernas oilka ambition för grundskolan.

 

Föredrag och möten

Vi arrangerar föredrag, möten och hearings i angelägna frågor.

Internationell samverkan

Föräldraalliansen Sverige är medlemmar i och samverkar med :

Nordisk Kommitté, NoKo. Ett nätverk för nordiska föräldraorganisationer.
Läs mer om NOKO

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng