Välj en sida

Remissvar SOU 2016:59

Föräldraalliansen stöder i stora delar förslagen i remissen och ställer oss bakom förslaget om en åtgärdsgaranti samt att förskoleklassen får en ökad betydelse för den grundläggande kunskapsinhämtningen

Vi menar att detta är ett steg i rätt riktning i ambitionen att öka kvaliteten i den svenska skolan.

Vi vill särskilt påpeka följande:

Ökat ansvar för speciallärare och elevhälsan i samverkan med lärare

– Tidiga bedömningar och stödinsatser kan vara avgörande för ett barn eller en elev och vi menar att speciallärare och specialpedagoger ska finnas tillängliga på samtliga skolor för att i samverkan med klasslärare eller mentor ansvara för att barn och elever får riktigt och anpassat stöd. Huvudansvaret för detta bör vila på den med adekvat kunskap och kompetens.

Åtgärdsgarantin ska gälla för att tidigt upptäcka elever med behov av stöd och att eleverna får adekvata stödåtgärder.

– Om vårdnadshavare med detta kan förvänta sig att elever inte kommer riskera att hamna på efterkälken för att det ”vänta och se, det ordnar sig nog lite längre fram” så ser vi med glädje fram emot att följa utvecklingen mot en ljusare framtid för alla elever som är i behov av stöd, samt för alla vårdnadshavare som kämpar för deras barns rätt till detsamma.

– Vi ser positivt på att förslaget tydliggör behovet av överföring av information från avlämnande till mottagande lärare.

– Föräldraalliansen förslår också att ett obligatoriskt överlämningssamtal skall ske vid byte av t.ex. skolform, stadie eller skola. I detta samtal skall såväl eleven som elevens vårdnadshavare delta.

5.3.1

Vi stöder tillägget som vi ser som en förstärkning i skollagens 10 kap. 13 §

– IUP och dokumentation av elevernas utveckling har vi alltid förespråkat. Det är viktigt att skolans insatser också dokumenteras för att kunna följa upp skolans verksamhet och arbete.

Vi välkomnar att elevens behov av stöd i form av extra anpassning skall dokumenteras i den individuella utvecklingsplanens (IUP) som därmed kommer att få en ökad betydelse.

– Vi vill särskilt framhålla att den individuella utvecklingsplanen borde ”ägas” av eleven och därmed inte vara offentlig handling.

Som föräldraförbund verkar vi för en likvärdig skola för varje elev. Trots en tydlig skollag som också har förstärkts i vissa skollagsfrågor visar Skolinspektionens årsrapport för 2015 att det krävs mer åtgärder för att fler eller helst varje barn och elev ska klara skolan med minst godkänt.

Med en åtgärdsgaranti får vårdnadshavare starkare muskler men förstärkningar i skollagen och läroplaner kräver fortbildning och kompetensutveckling för berörda förskollärare och lärare som ska axla uppdraget och därmed hjälpa fler elever att nå framgång i skolan.

– Vi menar att detta är ett viktigt förslag och att det måste finnas resurser för både fortbildning, implementering och uppföljning.

Slutligen noterar vi att förslaget innebär en mer ingående styrning av skolans arbetssätt. Det är något som vi välkomnar då vi anser att staten skall ta ett större ansvar för skolan.

För Föräldraalliansen Sverige
Linda Eriksson, ordförande

Stockholm 2017-01-01


Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling och hälsa.
Våra mest prioriterade frågor är förskole- och skolrelaterade.
Föräldraalliansens synpunkter ges ur ett föräldraperspektiv men med barn och ungas bästa som yttersta prioritet.
Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng