Välj en sida

Förädraalliansen Sverige har lämnat in vårt yttrande över Kulturdepartementets utkast till lagrådsremiss ”Stärkt skydd mot diskriminering i skolan”. Vi instämmer i att skyddet mot diskriminering på skolområdet behöver förstärkas och ställer oss i allt väsentligt bakom utkastet till lagrådsremiss.

Men på en punkt är vi inte överens.

Vi menar att också vårdnadshavare, tillsammans med barn, elever och skolans personal, ska samverka med huvudmannen i det förebyggande och främjande arbetet för att motverka diskriminering, annan kränkande behandling samt att barn och elever utsätts för repressalier.

Vi föreslår därför att också vårdnadshavare skall skivas in i den förslagna förändringen av
Skollagen Kap 6. 7c§.

-Både skollagen och läroplanerna omtalar att skolan och hemmet ska samarbeta för barnens bästa. Det här är för viktig fråga för att föräldrarna skall lämnas utanför säger Jennie Gehlin, ordförande i Föräldraalliansen Sverige.

 

För mer information

Ordförande, Jennie Gehlin
073-097 70 44
info@foraldraalliansen.nu

 

Bakgrundsmaterial

Sammanfattning av förslaget till ny lydelse i skollagen Kap. 6 6-8 §§

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att skyddet mot diskriminering av barn unga i skolan ska stärkas. Som än följd av det förstärks också huvudmannens skyldighet att se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett förebyggande och främjande arbete (aktiva åtgärder)

  • för att motverka diskriminering av barn och elever och på annat sätt verka för lika rättigheter
  • för att motverka annan kränkande behandling av barn och elever
  • för att motverka att barn och elever utsätts för repressalier

Huvudmannen ska genomföra arbetet med aktiva åtgärder genom att

  • undersöka om det finns risker för diskriminering, annan kränkande behandling eller repressalier eller om det finna andra hinder
  • analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
  • vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas
  • följa upp och utvärdera arbetet enligt ovan

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande.
Förebyggande och främjande åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.

Huvudmannen ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling.

Huvudmannen ska följa upp och utvärdera de riksliner och rutiner som finns enligt första stycket.

I arbetet med aktiva åtgärder ska huvudmannen samverka med barn, elever och anställda i verksamheten.

Huvudmannen ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Dokumentationen ska innehålla

  • en redogörelse för att delar av arbetet som det beskrivs
  • en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras
  • en redogörelse för hur samverkansskyldigheten

 

Referenser
Utkast till lagrådsremiss:
https://www.regeringen.se/4a3513/contentassets/54ae0a1c20d745b2841359d9f889867f/utkast-till-lagradsremiss-starkt-skydd-mot-diskriminering-i-skolan.pdf   SID 45

Diskrimineringslagen om aktiva åtgärder:
http://www.do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/#Kapitlet-3-Aktiva-atgarder-2017

Föräldraalliansen Sveriges yttrande:
https://www.foraldraalliansen.nu/yttrande-over-utkast-till-lagradsremiss-starkt-skydd-mot-diskriminering-i-skolan/

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng