Välj en sida

Skolpolitik

En av Föräldraalliansen uppgifter är att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor.

Vår utgångspunkt är att varje barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges bästa möjliga stöd för att utvecklas till välutbildade, ansvarskännande vuxna är en förutsättning för ett väl fungerande framtida samhälle.

  • Vi accepterar inte de stora barngrupperna i förskola och skolbarnomsorg och att skolan inte når upp till sina mål.

 

  • Vi verkar för en bra och likvärdig skola och förskola i hela landet och att varje verksamhet skall ges reella möjligheter att följa sina styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Föräldraalliansen anser

• Varje verksamhet skall följa skollagen, arbetsmiljölagen, läroplanerna och FN:s konvention om barnets rättigheter

• Barn som behöver hjälpmedel ska få hjälpmedel

• Lika villkor ska gälla för kommunala och fristående verksamheter

• Varje verksamhet ska ges de resurser och förutsättningar som krävs för att fullfölja sitt uppdrag.

• Barn i behov av särskilt stöd ska få särskilt stöd

• Samma regler som gäller i samhället i övrigt ska också gälla i skolan

• Arbetsmiljölagen måste omfatta även förskolan och barnomsorgen.

• Barn- och ungdomspolitiken ska vara politikområdesövergripande

• Skolan skall aktivt agera mot mobbning och alla former av kränkande beteende.

• Kontaktdagarna skall återinföras.

• Individuella utvecklingsplaner ska finnas för alla barn.

Föräldraalliansen anser

I Föräldraalliansen anser samlar upp våra ståndpunkter i viktiga frågor.

Fritidshem

Fritidshemmen är en pedagogisk gruppverksamhet vars uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem...

läs mer

Trygghet, utveckling & hälsa

Vårdnadshavarens ansvar Som föräldrar/vårdnadshavare har vi ansvar för att barnets behov av omvårdnad, trygghet och fostran blir tillfredsställda. Vi svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga...

läs mer

Remisser

Här kan du läsa våra svar på de senaste remisserna

Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30)

Föräldraalliansen Sverige välkomnar utredningen ”Kampen om tiden – mer tid till undervisning” och stöder i allt väsentligt utredningens förslag och bedömningar.
Vi noterar inledningsvis att kunskapskraven är satta till ”att vara behörig till ett nationellt program på gymnasiet” i stället för ”att ha godkänt slutbetyg i samtliga ämnen”. Förbundet menar att det är en devalvering av målen för utbildningen.
Föräldraalliansen Sverige välkomnar att termen studietid införs.
Förbundet vill också peka på andra möjligheten att utöver utredningens förslag öka utbildningstiden i grundskolan.
Föräldraalliansen Sverige menar att det är väsentligt att det tillföras de resurser och förutsättningar i övrigt som behövs för att varje verksamhet skall ges reella möjligheter att följa sina styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter.

läs mer

Nationell plan för trygghet och studiero

Som ansvariga för barnens fostran är vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och insyn i skolans verksamhet självklar. En väl fungerande samverkan mellan eleverna, skolan och föräldrarna, både på individ- och gruppnivå har stor betydelse för verksamheten. (Prop. 2009/10:165 sid 313)

 

Trots det konstaterar förbundet att utredaren, inom ramen för en nationell plan för trygghet och studiero, inte inkluderat vårdnadshavarna annat än som mottagare av information.

 

Föräldraalliansen Sverige önskar att utredningen hade tydliggjort den potential som ligger i en utökad samverkan mellan skola och vårdnadshavare.

läs mer

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng