Välj en sida

Skolpolitik

En av Föräldraalliansen uppgifter är att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor.

Vår utgångspunkt är att varje barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges bästa möjliga stöd för att utvecklas till välutbildade, ansvarskännande vuxna är en förutsättning för ett väl fungerande framtida samhälle.

  • Vi accepterar inte de stora barngrupperna i förskola och skolbarnomsorg och att skolan inte når upp till sina mål.

 

  • Vi verkar för en bra och likvärdig skola och förskola i hela landet och att varje verksamhet skall ges reella möjligheter att följa sina styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Föräldraalliansen anser

• Varje verksamhet skall följa skollagen, arbetsmiljölagen, läroplanerna och FN:s konvention om barnets rättigheter

• Barn som behöver hjälpmedel ska få hjälpmedel

• Lika villkor ska gälla för kommunala och fristående verksamheter

• Varje verksamhet ska ges de resurser och förutsättningar som krävs för att fullfölja sitt uppdrag.

• Barn i behov av särskilt stöd ska få särskilt stöd

• Samma regler som gäller i samhället i övrigt ska också gälla i skolan

• Arbetsmiljölagen måste omfatta även förskolan och barnomsorgen.

• Barn- och ungdomspolitiken ska vara politikområdesövergripande

• Skolan skall aktivt agera mot mobbning och alla former av kränkande beteende.

• Kontaktdagarna skall återinföras.

• Individuella utvecklingsplaner ska finnas för alla barn.

Föräldraalliansen anser

I Föräldraalliansen anser samlar upp våra ståndpunkter i viktiga frågor.

Fritidshem

Fritidshemmen är en pedagogisk gruppverksamhet vars uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem...

läs mer

Trygghet, utveckling & hälsa

Vårdnadshavarens ansvar Som föräldrar/vårdnadshavare har vi ansvar för att barnets behov av omvårdnad, trygghet och fostran blir tillfredsställda. Vi svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga...

läs mer

Remisser

Här kan du läsa våra svar på de senaste remisserna

Yttrande över remiss avseende
Skolsäkerhetsutredningens delbetänkande (SOU 2024:17)

Inledning
En av Föräldraalliansen Sveriges uppgifter är att vara röstbärare för föräldrar med barn inom skolväsendet. Det gör vi bland annat genom att svara på remisser.
Trots att frågan om skolsäkerhet är en viktig fråga för skolväsendet, att frågan engagerar många föräldrar och att föräldrar har det yttersta ansvaret för barnets säkerhet har Utbildningsdepartementet inte inbjudit någon föräldraorganisation att lämna remissvar. Föräldraalliansen Sverige väljer därför att lämna ett spontant remissvar på detta delbetänkande.

läs mer

Yttrande över remiss avseende
föreskrifter om – obligatoriska, nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i anpassade grundskolan mm

Det är förbundets uppfattning att nationella bedömningsstöd ökar möjligheterna att eleverna tidigt ska få det särskilda stöd och de extra anpassningar som de kan vara i behov av. Tidiga bedömningar och förutsättningar för att ge tidigt stöd till elever som behöver det kan ge berörda elever bättre möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

läs mer

Yttrande över
Remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Föräldraalliansen Sverige ställer sig positiv till förslaget om ämnesbetyg.
Detta utifrån att ämnesbetyg kan innebära att eleverna genererar större möjlighet i sin progression i specifikt ämne. Reformen belyser att delbetyg ges efter varje nivå, vilket inte tar bort möjligheten till att eleverna får med sig ett betyg efter en nivå även om de inte fullföljer alla nivåer för specifikt ämne. Tillika tydliggör nivåerna och dess utformning innehållsmässigt att nivå 2 bygger på nivå 1 vilken kan minska ”misslyckanden” på de efterföljande nivåerna. Vi som förbund vill även framföra en positiv syn på att en sammantagen bedömning numera genomförs vilket leder till en mer rättvis bedömning i de olika nivåerna/kurserna.

läs mer

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng