Välj en sida

Skolpolitik

En av Föräldraalliansen uppgifter är att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor.

Vår utgångspunkt är att varje barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges bästa möjliga stöd för att utvecklas till välutbildade, ansvarskännande vuxna är en förutsättning för ett väl fungerande framtida samhälle.

  • Vi accepterar inte de stora barngrupperna i förskola och skolbarnomsorg och att skolan inte når upp till sina mål.

 

  • Vi verkar för en bra och likvärdig skola och förskola i hela landet och att varje verksamhet skall ges reella möjligheter att följa sina styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Föräldraalliansen anser

• Varje verksamhet skall följa skollagen, arbetsmiljölagen, läroplanerna och FN:s konvention om barnets rättigheter

• Barn som behöver hjälpmedel ska få hjälpmedel

• Lika villkor ska gälla för kommunala och fristående verksamheter

• Varje verksamhet ska ges de resurser och förutsättningar som krävs för att fullfölja sitt uppdrag.

• Barn i behov av särskilt stöd ska få särskilt stöd

• Samma regler som gäller i samhället i övrigt ska också gälla i skolan

• Arbetsmiljölagen måste omfatta även förskolan och barnomsorgen.

• Barn- och ungdomspolitiken ska vara politikområdesövergripande

• Skolan skall aktivt agera mot mobbning och alla former av kränkande beteende.

• Kontaktdagarna skall återinföras.

• Individuella utvecklingsplaner ska finnas för alla barn.

Föräldraalliansen anser

I Föräldraalliansen anser samlar upp våra ståndpunkter i viktiga frågor.

Fritidshem

Fritidshemmen är en pedagogisk gruppverksamhet vars uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem...

läs mer

Trygghet, utveckling & hälsa

Vårdnadshavarens ansvar Som föräldrar/vårdnadshavare har vi ansvar för att barnets behov av omvårdnad, trygghet och fostran blir tillfredsställda. Vi svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga...

läs mer

Remisser

Här kan du läsa våra svar på de senaste remisserna

Yttrande över SOU 2022:61 Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid.

Föräldraalliansen Sverige stöder utredningens bedömningar och förslag att ett allmänt, kostnadsfritt, fritidshem bör införas, att levnadsvillkor ska utgöra ytterligare grund för utökat behov av fritidshem och att erbjudandet av fritidshem bör ske som en följd av vårdnadshavares önskemål. (6.5, 6.6 & 6.7)
Förbundet vill särskilt framhålla vikten av att vårdnadshavare nås av informationen i syfte att öka deltagandet i fritidshemmen. (7.1 & 7.2) Det är vår erfarenhet att kommunerna har skiftande ambition och kapacitet att nå ut med information till föräldrar. Man bör därför överväga också andra informationsåtgärder.

läs mer

Yttrande över Skolverkets förslag till allmänna råd och kommentarer om styrning och ledning av fritidshemmet

Föräldraalliansen Sverige noterar att Skolverket har valt att ta bort avsnittet om samverkan mellan skola och hem i förslagen till allmänna råd och kommentarer. Det menar förbundet är olyckligt.
Föräldraalliansen Sverige anser att det är väsentligt att det på varje skolenhet, även på fritidshemmen, finns ett eller flera forum för samverkan mellan verksamheten och föräldrarna.

läs mer

Yttrande över Förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027   Dnr: U2022/03951

Yttrande över
Förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027
Dnr: U2022/03951
Föräldraalliansen Sverige stöder i allt väsentligt Skolverkets förslag till en ny nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för åren 2023–2027.
Förbundet menar vidare att digital kompetens är betydelsefullt för att kunna verka i ett framtida samhälle. Det är dock inte den enda framgångsfaktorn. Barn och elever behöver även kunna behärska analoga medel (papper och penna) och äga faktakunskap och social kompetens.
Föräldraalliansen Sverige vill särskilt framföra att alla vårdnadshavare inte har samma förutsättningar

läs mer

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng