Välj en sida

Skolpolitik

En av Föräldraalliansen uppgifter är att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor.

Vår utgångspunkt är att varje barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges bästa möjliga stöd för att utvecklas till välutbildade, ansvarskännande vuxna är en förutsättning för ett väl fungerande framtida samhälle.

  • Vi accepterar inte de stora barngrupperna i förskola och skolbarnomsorg och att skolan inte når upp till sina mål.

 

  • Vi verkar för en bra och likvärdig skola och förskola i hela landet och att varje verksamhet skall ges reella möjligheter att följa sina styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Föräldraalliansen anser

• Varje verksamhet skall följa skollagen, arbetsmiljölagen, läroplanerna och FN:s konvention om barnets rättigheter

• Barn som behöver hjälpmedel ska få hjälpmedel

• Lika villkor ska gälla för kommunala och fristående verksamheter

• Varje verksamhet ska ges de resurser och förutsättningar som krävs för att fullfölja sitt uppdrag.

• Barn i behov av särskilt stöd ska få särskilt stöd

• Samma regler som gäller i samhället i övrigt ska också gälla i skolan

• Arbetsmiljölagen måste omfatta även förskolan och barnomsorgen.

• Barn- och ungdomspolitiken ska vara politikområdesövergripande

• Skolan skall aktivt agera mot mobbning och alla former av kränkande beteende.

• Kontaktdagarna skall återinföras.

• Individuella utvecklingsplaner ska finnas för alla barn.

Föräldraalliansen anser

I Föräldraalliansen anser samlar upp våra ståndpunkter i viktiga frågor.

Fritidshem

Fritidshemmen är en pedagogisk gruppverksamhet vars uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem...

läs mer

Trygghet, utveckling & hälsa

Vårdnadshavarens ansvar Som föräldrar/vårdnadshavare har vi ansvar för att barnets behov av omvårdnad, trygghet och fostran blir tillfredsställda. Vi svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga...

läs mer

Remisser

Här kan du läsa våra svar på de senaste remisserna

Remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram.

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt Skolverkets förslag i ovanstående remiss inklusive dess bilagor.

Föräldraalliansen Sverige ställer sig positivt till tydligheten i elevens rätt att välja eller välja bort möjligheter till grundläggande behörighet. Förbundet ser att det blir enklare för elever att delta i undervisning som leder till att de uppnår grundläggande behörighet om det finns inplanerat från start och att eleverna inte behöver välja mellan grundläggande behörighet och ett annat ämne som de har intresse i.

läs mer

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning  

I SOU (2022:34) I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning har utredningen haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i Komvux. Uppdraget har bestått av två huvudområden, dels användningen av sammanhållna yrkesutbildningar på introduktionsprogram, dels på övergången till Komvux och hur den ska underlättas för elever som inte når målen med sin utbildning i gymnasieskolan.

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt utredningens beskrivningar, slutsatser och förslag med vissa tillägg och förtydliganden enligt nedan.

läs mer

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasiet ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå  

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasiet ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå  

I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare studietakt. Det är viktigt att elever som inte får den utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det kan leda till en bättre undervisningssituation och till bättre kunskapsresultat för dessa elever.

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt utredningens beskrivningar, slutsatser och förslag med vissa tillägg och förtydliganden enligt nedan. 

läs mer

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng