Välj en sida

Skolpolitik

En av Föräldraalliansen uppgifter är att ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor.

Vår utgångspunkt är att varje barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges bästa möjliga stöd för att utvecklas till välutbildade, ansvarskännande vuxna är en förutsättning för ett väl fungerande framtida samhälle.

  • Vi accepterar inte de stora barngrupperna i förskola och skolbarnomsorg och att skolan inte når upp till sina mål.

 

  • Vi verkar för en bra och likvärdig skola och förskola i hela landet och att varje verksamhet skall ges reella möjligheter att följa sina styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Föräldraalliansen anser

• Varje verksamhet skall följa skollagen, arbetsmiljölagen, läroplanerna och FN:s konvention om barnets rättigheter

• Barn som behöver hjälpmedel ska få hjälpmedel

• Lika villkor ska gälla för kommunala och fristående verksamheter

• Varje verksamhet ska ges de resurser och förutsättningar som krävs för att fullfölja sitt uppdrag.

• Barn i behov av särskilt stöd ska få särskilt stöd

• Samma regler som gäller i samhället i övrigt ska också gälla i skolan

• Arbetsmiljölagen måste omfatta även förskolan och barnomsorgen.

• Barn- och ungdomspolitiken ska vara politikområdesövergripande

• Skolan skall aktivt agera mot mobbning och alla former av kränkande beteende.

• Kontaktdagarna skall återinföras.

• Individuella utvecklingsplaner ska finnas för alla barn.

Föräldraalliansen anser

I Föräldraalliansen anser samlar upp våra ståndpunkter i viktiga frågor.

Fritidshem

Fritidshemmen är en pedagogisk gruppverksamhet vars uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem...

läs mer

Trygghet, utveckling & hälsa

Vårdnadshavarens ansvar Som föräldrar/vårdnadshavare har vi ansvar för att barnets behov av omvårdnad, trygghet och fostran blir tillfredsställda. Vi svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga...

läs mer

Remisser

Här kan du läsa våra svar på de senaste remisserna

Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

Föräldraalliansen Sverige ställer oss positiva till att förskolans roll lyfts fram och menar att en förskola av hög kvalitet har positiva effekter på alla barn, men särskilt på de barn som har invandrarbakgrund eller som kommer från socioekonomiskt svagare hem. En tidig, god språkutveckling i svenska är en framgångsfaktor för ett fortsatt lärande.
Förbundet menar att alla barn i 3-årsåldern har behov av en god språkutveckling i svenska.

läs mer

Yttrande över Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området

Föräldraalliansen Sverige stöder i stort utredningens bedömningar och förslag med undantag för vissa delar, vilka kommer fram i lämnade kommentarer.
Det är förbundets uppfattning att Skolinspektionen har tillsyn över att följande bestämmelser i diskrimineringslagen följs för verksamhet som regleras i skollagen.
Föräldraalliansen Sverige stöder också det nya författningsförslaget gällande att myndigheten ska samverka med Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket i arbetet mot diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) inom det skollagsreglerade området.

läs mer

Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Föräldraalliansen Sverige stöder i stort Skolverkets bedömningar och förslag.
Det är förbundets uppfattning att det finns ett stort behov av de förändringar och omformuleringar som Skolverket lämnar i sina förslag.
Föräldraalliansen Sverige vill särskilt betona vikten av att genomföra Skolverkets förslag angående ett nytt avsnitt Att involvera elev och vårdnadshavare i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

läs mer

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng