Välj en sida

Till

Utbildningsdepartementet

103 33 STOCKHOLM

u.remisssvar@regeringskansliet.se

Yttrande över betänkandet
En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77)

Inledning

Vi delar utredningens resonemang kring en eventuellt obligatorisk gymnasieskola.

Samhällets mål att varje barn bör fullfölja sin gymnasieutbildning stämmer väl överens med de flesta vårdnadshavares önskemål. För många elever är det en självklarhet att utbilda sig vidare efter grundskolan. Men inte för alla.

Det är därför angeläget att gymnasieskolan har så god kvalitet och attraktionskraft att varje barn väljer att läsa vidare efter grundskolan.

Bra lärare, intressant undervisning, en sammanhållen skoldag, motiverande och stödjande skolpersonal och vårdnadshavare såväl som egen insikt om utbildningens nytta är viktiga fundament för att ungdomarna ska fullfölja sin utbildning.

Samtidigt är gymnasietiden den period då barnet utvecklas till ung vuxen. Utöver rena skolkunskaper är det många andra förmågor som ungdomarna upplever att de behöver förvärva för att nå framgång.

Ungdomarna behöver också bli sedda, känna sig trygga och mötas med respekt. Men de måste också få känna lust. Bland annat lust att lära. Här har gymnasieskolan en viktig om än bortglömd roll.

Föräldraalliansen stöder i huvudsak betänkandet och känner tilltro till att förslagen kan leda till en gymnasieskola för alla ungdomar där bl.a. förstärkningar i närvaro och bättre möjligheter till anpassat stöd kommer att leda till att flera ungdomar väljer att slutföra utbildningen.

Det är vår uppfattning att ett större ansvar för såväl grund- som gymnasieskolan bör vila på staten och att resursfördelningen skall ske på nationell nivå, där stor hänsyn ska tas till elevernas olika bakgrund och förutsättningar.

I övrigt vill vi särskilt påpeka följande:

25.2 Krav på vårdnadshavares medverkan och elever engagemang och närvaro
Krav ska införas på vårdnadshavarnas aktiva medverkan till att ungdomarna påbörjar och deltar i en gymnasieutbildning. För att de åtgärder som utredningen föreslår ska bli verkningsfulla behöver vårdnadshavare understödja ungdomens skolgång.

Här ser vi behov av att vårdnadshavares inflytande i, och samverkan med gymnasieskolan behöver utvecklas.

Särskild hänsyn bör tas till de elever som av olika skäl inte kan få stöd hemifrån.

25.4.4 Överlämning mellan grundskola och gymnasieskola
Vi delar utredningens uppfattning att elevers övergång från grundskolan till gymnasieskolan behöver stödjas genom ett systematiskt överlämnande. Gärna i form av ett överlämningssamtal där också elev och vårdnadshavare deltar.

25.5 Undervisningen och alla elevers utveckling mot målen
Vi stöder utredningens förslag och vill särskilt peka på vikten av vårdnadshavarnas delaktighet.

25.6 Stödåtgärder i gymnasieskolan
Vi delar utredningen uppfattning om behovet av att stödet behöver anpassas utifrån en helhetssyn på elevens utveckling. Särskild kraft kan behöva läggas på att stärka elevens motivation och lust till lärande.

25.6.4 Resursfördelning
Det är av särskild vikt att resursfördelningen inom skolan allokeras så att den stöder varje elevs möjligheter att uppnå målen med utbildningen.

25.9 Grundläggande och särskild behörighet på yrkesprogram
Vi stöder förslaget om att alla yrkesprogram ska ge högskolebehörighet i sitt grundupplägg och att elever istället ska kunna välja bort de kurser som leder till högskolebehörighet genom aktiva val.

25.12 Ett estetiskt ämne
Föräldraalliansen stöder att det skall vara obligatoriskt för alla elever att läsa ett estetiskt ämne. Att också läsa ett estetiskt ämne kan ha betydande positiva effekter på elevens motivation och lust att fullfölja gymnasieskolan.

25.13 Ett mer ändamålsenligt utbud av introduktionsprogram
Vi uppskattar att utbudet av introduktionsprogram ska göras tydligare och elever ska ges bredare valmöjligheter vad gäller att inrikta sig mot ett nationellt program.

Föräldraalliansen stöder därmed förslagen om att programinriktat individuellt val ska kunna inriktas mot ett högskoleförberedande program.

Att preparandutbildningen avvecklas ser vi som ett naturligt led i detta.

25.19 Ämnesbetyg
Föräldraalliansen delar bedömning att ett införande av ämnesbetyg i en ämnesutformad gymnasieskola har en betydande potential att leda till flera förbättringar och att detta bör utredas vidare.

Stockholm 2017-02-28
Linda Eriksson,
Ordförande

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling och hälsa. Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng