Välj en sida

Till:

Arbetsmarknadsdepartementet
a.remissvar@regeringskansliet.se
anna.scholin@regeringskansliet.se

Ert diarienummer A2020/02630

 

 

 

Stockholm 2021-05-03

Yttrande över Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området. Delbetänkande av Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen SOU 2020:79

 

Föräldraalliansen Sverige stöder i stort utredningens bedömningar och förslag med undantag för vissa delar, vilka kommer fram i lämnade kommentarer.

Det är förbundets uppfattning att Skolinspektionen har tillsyn över att följande bestämmelser i diskrimineringslagen följs för verksamhet som regleras i skollagen.

Föräldraalliansen Sverige stöder också det nya författningsförslaget gällande att myndigheten ska samverka med Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket i arbetet mot diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) inom det skollagsreglerade området.

Förbundet vill särskilt betona vikten i 1.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion 13 § Barn- och elevombudet ska (punkt 3.) upprätthålla kontakter med Diskrimineringsombudsmannen, kommuner, andra myndigheter, elevorganisationer och andra organisationer vars verksamheter rör kränkande behandling eller diskriminering.

Förbundet delar också utredningens bedömning i punkt 7.2 samt 7.3 gällande överflyttning av tillsynsansvar och talerätten samt val av sanktioner. Utifrån att ansvaret för bestämmelserna om både kränkande behandling enligt 6 kap. skollagen och diskriminering enligt 2 kap. DL kommer vila på samma myndighet, dvs. Skolinspektionen, som kommer att ha tillgång till skollagens administrativa sanktioner.

Föräldraalliansen Sverige vill betona vikten av förslaget i punkt 7.6 som gäller att samordna reglerna i DL för det skollagsreglerade området och bestämmelserna i skollagen. Förbundet delar utredningens bedömning gällande att det kommer resultera i bättre skydd för barn och elever mot diskriminering och kränkande behandling.

 

 

Föräldraalliansen Sverige delar inte utredningens författningsförslag i sin helhet på Sida. 47.

Kap 6.

2 a §

 

 

För Föräldraalliansen Sverige

 

Marléne Gottfridsson
Ordförande

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng