Välj en sida

Till 

 

Finansdepartementet 
Yttrande över Promemoria Fi2018/00130/K 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

kopia: 
fi.ordning.och.reda@regeringskansliet.se 

 

Yttrande över Promemoria Fi2018/00130/K 
Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering 

 

Inledning 

Föräldraalliansen Sverige har getts möjlighet att yttra oss över rubricerad promemoria och lämnar härmed nedanstående synpunkter. Synpunkterna utgår från ett föräldraperspektiv och är avgränsade till de delar som berör skolväsendet. 

 Föräldraalliansen verkar för att utbildningen skall vara likvärdig oavsett var i landet den utförs eller vem som utför den. Med likvärdig utbildning menar vi att varje elev, oavsett bakgrund, ska ha lika möjlighet att minst nå målen för utbildningen. 

 Alla barn är olika och lär sig bäst på olika sätt. Vi välkomnar därför att det finns såväl kommunala som fristående skolor som erbjuder olika pedagogik och lärstilar. 

Vi menar också att det, så långt det är möjligt, skall råda lika villkor för kommunala och fristående skolor. Det gäller såväl resurstilldelning och redovisning som åtaganden och insyn mm. 

Vi delar uppfattningen att offentliga medel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått. 

 Se också vårt yttrande över SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden 

 

 

 

 

 

Yttrande 

 
Föräldraalliansen Sverige stöder förslagen: 

  • att ett krav på tillstånd för att få ta emot offentlig finansiering ska införas för juridiska personer som bedriver verksamhet enligt skollagen 
     
  • att endast juridiska personer som kan visa att offentliga medel, utöver ett tillåtet rörelseresultat, kommer att gå till verksamhet enligt skollagen ska få tillstånd att ta emot offentlig finansiering. 
     
  • att en bestämd lägsta nivån utgör ett garanterat utrymme för en aktörs tillåtna rörelseresultat, oberoende av storleken på det operativa kapitalet. 
     
  • att mindre långtgående krav ska gälla för den som ansöker om tillstånd att ta emot offentlig finansiering och är en ideell förening, en stiftelse eller ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. 

 Vi avstår från att yttra oss över vilka krav som ska ställas på utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige. 

  

Vi ser också ett behov av en enhetlig definition av begrepp som ”idéburen verksamhet” och ”allmännyttigt syfte” 

 

 

Stockholm 2018-04-19 

För Föräldraalliansen Sverige 

  

Peter Hallin,  
Informationsansvarig 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng