Välj en sida

Till:
Utbildningsdepartementet                                                                                                  Stockholm 2023-10-31

u.remissvar@regeringskansliet.se
marie.torn@regeringskansliet.se

Ert diarienummer U2023/02013

Yttrande över:
Samhället mot skolattacker (SOU 2023:28)
Delbetänkande av Skolsäkerhetsutredningen

 

Föräldraalliansen Sverige lämnar härmed vårt yttrande över delbetänkandet Samhället mot skolattacker (SOU 2023:28).

Sveriges skolhuvudmän varierar i kapacitet och ambitionsnivå. Förbundet välkomnar därför tanken med ett nationellt stöd för att underlätta och effektivisera arbetet med att förhindra våldsbrott inom skolväsendet.

Vi välkomnar också utredningens vidare uppdrag med nya frågor om att förebygga, förhindra eller försvåra brott i allmänhet inom skolväsendet, och inte enbart grövre våldsdåd eller skolattacker.

Föräldraalliansen Sverige stöder utredningens förslag att Center mot våldsbejakande extremism (CVE) blir en central stödfunktion med uppdrag att bidra med kunskapsstöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar en oro för att en eller flera individer ska genomföra en skolattack. 

Förbundet stöder också förslaget att CVE tillsammans med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ska få i uppdrag att ta fram ett metodstöd för skolväsendets förebyggande arbete mot skolattacker. 

Föräldraalliansen Sverige tillstyrker förslagen i utredningen rörande sekretessreglering och personuppgiftshantering vid CVE. 

Förbundet stöder inte en lösning där Center för våldsbejakande extremism (CVE) ska bli en egen myndighet. 

Föräldraalliansen Sverige noterar att utredningen, genom tilläggsdirekt (2023:22), också får i uppdrag att se över det förebyggande arbetet. Förbundet vill särskilt peka på vikten av att också föräldrar och vårdnadshavare involverats i arbetet med att förebygga och motverka våld, diskriminering och kränkningar inom skolväsendet. Detta kan lämpligen ske inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

För Föräldraalliansen Sverige

 

Fredrik Strandberg
Ordförande

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng