Välj en sida

Till

Finansdepartementet

103 33 STOCKHOLM

fi.registrator@regeringskansliet.se

fi.ordning.och.reda@regeringskansliet.se

 

Dnr: Fi2017/02150/K

Yttrande över SOU 2017:38 Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och uppföljning

Inledning

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

 

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

 

Föräldraalliansen anser att offentliga medel ska användas till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.

 

Vi har getts möjlighet att yttra oss över välfärdsutredningens slutbetänkande och lämnar härmed nedanstående synpunkter. Synpunkterna utgår från ett föräldraperspektiv och är avgränsade till de delar som berör skolväsendet.

 

 

Yttrande

Föräldraalliansen stöder i huvudsak utredningen förslag och synpunkter.

 

Likaså har vi i remissvar i huvudsak stött SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden, och SOU 2017:35 Samling för skolan – Nationell strategi för kunskap och likvärdighet.

Tillsammans lämnar dessa utredningar förslag som vi tror kommer att öka jämlikheten och kvalitén i skolan.

 

Vi vill särskilt lyfta fram följande:

Mål

Vi delar utredningens uppfattning att resultatmåtten bör kompletteras med såväl strukturmått som processmått. Ett progressionsmått (value added-mått) på skolenhetsnivå skulle ge värdefull information för förbättringsarbete. Det skulle också öka kvalitén i tillgänglig information inför val av skola.

 

Idéburna aktörer

Föräldraalliansen stöder förslaget att idéburna aktörers roll behöver förtydligas och lyftas fram.

 

Likvärdighet i utbildningssystemet

Förbundet vill understryka vikten av att all utbildning utformas så att hänsyn tas barns och elever olika förutsättningar och behov.

 

Vi ser idag betydande skillnader mellan både olika kommuners och fristående huvudmäns ambition för grundskolan. Vi förordar därför att statens skall ta ett betydligt större ansvar för såväl grund- som gymnasieskolan

 

Samverkan

Föräldraalliansen anser att god samverkan mellan dels vårdnadshavare och skolan, dels mellan skolan och andra institutioner i samhället gynnar varje barns allsidiga utveckling, lärande hälsa.

 

 

 

Stockholm 2017-09-10

För Föräldraalliansen Sverige

 

 

 

Steven Lowenrud, Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling och hälsa. Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng