Välj en sida

Till
Kulturdepartementet
ku.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över
Utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot diskriminering i skolan diarienummer Ku2018/01543/RS

Föräldraalliansen Sverige instämmer i att skyddet mot diskriminering på skolområdet behöver förstärkas och ställer oss i allt väsentligt bakom lagrådsremissen ”Stärkt skydd mot diskriminering i skolan” och vill i övrigt framföra följande:

 

Inledning

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet och lagstiftningen ska utformas så att den får ett tydligare genomslag. Barn och föräldrar/vårdnadshavare behöver tydligt veta vilka de kan vända sig till och med vad.

Utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling samt skyndsamt motverka diskriminering och annan kränkande behandling när det uppstått. Barn och elever som utsätts för diskriminering ska få en reell möjlighet till upprättelse.

I det förebyggande arbetet bör vårdnadshavarna erbjudas att samverka med utbildningsanordnaren. (Skollagen 6 kap. 7 c §)

 

Skyddet för barn och elever måste vara effektivt.

Det vi på Föräldraalliansen Sverige har märkt är att föräldrarna inte vet när det ska vända sig till huvudmannen, Skolinspektionen, BEO eller DO. I första hand vänder sig föräldrarna till utbildningsanordnaren eller huvudmannen men om det inte gett önskat resultat vänder de sig i allt större utsträckning till BEO/Skolinspektionen och endast undantagsvis till DO.

Föräldrarna för barnens talan och kämpar sig igenom den snåriga och otydliga lagstiftningen. De lägger oerhört mycket energi på att få till en fungerande skolgång för barnen. Något som borde vara självklart för varje barn utan att föräldrar krigar för barnens bästa och rätt.

Utbildningsanordnare ska främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever.

De elever som utsätts för diskriminering eller kränkande behandling måste ha lika möjlighet att få hjälp på samma villkor. Alla barn och elever i den skollagsreglerade verksamheten får genom förslaget samma hjälp oavsett om de har utsatts för diskriminering eller för kränkande behandling enligt skollagen.

Vi välkomnar att även Skolinspektionen får föra talan om diskrimineringsersättning för en enskild elev i mål om diskriminering i skollagsreglerad verksamhet. Barn och elever som utsätts för diskriminering i skolan får därigenom fler vägar till upprättelse.

Det underlättar också att vårdnadshavare kan vända sig till en och samma myndighet oaktat vilken typ av kränkning man vill anmäla.

Aktivt förebyggande och främjande arbete

Vi delar uppfattningen att om skolorna får endast en tillsynsmyndighet att förhålla sig till när det gäller kraven på förebyggande aktiva åtgärder mot såväl diskriminering som kränkande behandling kan arbetet bli mer samordnat och effektivt.

Vi ser därför fram mot att Skolinspektionen får ett tydligare ansvar för tillsynen av de aktiva åtgärder som varje utbildningsanordnare förväntas genomföra för att motverka alla typer av diskriminering och kränkande behandling.

Alla utbildningsanordnaren ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att undersöka om det finns risker för diskriminering, repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten.

De riktlinjer och rutiner som finns ska även följas upp och utvärderas.

Föräldraalliansen Sverige menar att det är viktigt att också vårdnadshavarna ges möjlighet att delta i det arbetet. Vi föreslår därför att Skollagen 6 kapitlet (samverkan) 7 c § också omfattar barnens/elevernas vårdnadshavare.

Paragrafen kan då få följande lydelse:

Samverkan

7 c §

I arbetet med aktiva åtgärder ska huvudmannen samverka med barn, elever, vårdnadshavare och anställda i verksamheten

 

Stockholm 2018-10-11

För Föräldraalliansen Sverige

 

Jennie Gehlin, Ordförande
Peter Hallin, ledamot
Gabriella Mattsson, ledamot

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng