Välj en sida

Till Skolverket

remiss.amnesbetyg@skolverket.se
registrator@skolverket.se 

Yttrande över
Remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå
Diarienummer 2023:21

Föräldraalliansen Sverige ställer sig positiv till förslaget om ämnesbetyg.
Detta utifrån att ämnesbetyg kan innebära att eleverna genererar större möjlighet i sin progression i specifikt ämne. Reformen belyser att delbetyg ges efter varje nivå, vilket inte tar bort möjligheten till att eleverna får med sig ett betyg efter en nivå även om de inte fullföljer alla nivåer för specifikt ämne. Tillika tydliggör nivåerna och dess utformning innehållsmässigt att nivå 2 bygger på nivå 1 vilken kan minska ”misslyckanden” på de efterföljande nivåerna. Vi som förbund vill även framföra en positiv syn på att en sammantagen bedömning numera genomförs vilket leder till en mer rättvis bedömning i de olika nivåerna/kurserna.

Avseende ändringar kring kraven för lärarnas behörighet i ämnen ter det sig ställas högre krav på lärarnas teoretiska kunskap och erfarenhet jämfört med nuvarande reglering. Detta ser Föräldraalliansen Sverige kan både vara av för- och nackdel. Dels kommer troligen färre lärare bedömas vara behöriga för ämnen de tidigare hade haft möjlighet att få behörighet i, samtidigt som de nya kraven mer säkerställer att lärarna har tillräcklig teoretisk kunskap och erfarenhet vilket på ett sätt kan visa på kvalitét. Däremot kan en lärare som undervisat i specifikt ämne ha erhållit denna kunskap och kompetens efter ett antal undervisande år inom ämnet.

Föräldraalliansen Sverige ser gärna att det införs övergångsregler under en viss bestämd period (X antal år) så att elever som slutfört gymnasiet men beslutar sig för ”sabbatsår” innan vidare högre studier inte missgynnas när elever kommer från olika betygssystem och konkurrerar om samma platser för högre studier (t.ex. högskola och universitet).

Slutligen vill vi framföra att det är av yttersta vikt att lärarna i god tid ges förutsättningar med och implementera de nya ämnesplanerna i verksamheterna. Nya ämnen, reviderade ämnen, ämnen som utgår, nytt centralt innehåll och nya mer generaliserande betygskriterier kräver att lärarna ges rätt förutsättningar. Lärarna behöver få tid att ta till sig det nya som denna ämnesbetygsreform kan komma att innebära för dem enskilt, tid för att samarbeta kollegialt för att tydliggöra vad dessa förändringar de facto innebär i praktiken och hur en progression kan möjliggöras för eleverna t.ex. om de är olika lärare i de olika nivåerna inom specifikt ämne. Om lärarna inte får de förutsättningar de behöver kommer detta påverka eleverna (och dess föräldrar) på ett negativt sätt.

Stockholm 2023-03-20
För Föräldraalliansen Sverige
Gabriella Mattsson, Ordförande

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng