Välj en sida

Val 2022

Tio frågor till riksdagspartierna angående den svenska skolan

Fråga 3
Det svenska skolsystemet är unikt i världen som tillåter vinstuttag från friskolor.
Hur ser ni på att vinstdrivande företag driver skolor i Sverige?

Centerpartiet

Vi driver en skolpolitik för höga kunskapsresultat, där elever och föräldrar också ska ha rätt att välja den utbildning som passar just dem bäst. Det viktigaste är att alla skolor, såväl kommunala som friskolor, håller hög kvalitet och fullföljer sitt kunskapsuppdrag för alla elever. Däremot vill vi att en skola som har allvarliga brister i sin verksamhet och inte kan rätta till dessa brister, ska skolan kunna stängas ner snabbare än i dag.

För skolhuvudmän som fått anmärkningar eller beslut om åtgärder ska rätten till utdelning av vinst förhindras tills bristerna är åtgärdade.

Kristdemokraterna

Vinst är en förutsättning för att en kommun eller ett företag ska kunna utveckla verksamheten, investera i lokaler och personalens kompetens. Så länge en skola erbjuder kvalitativ undervisning och goda kunskapsresultat är vinst inte ett problem. Valfriheten för vanliga människor hade varit så mycket mindre, och de bra skolorna så många färre, utan dessa skolor. Framförallt sätter vi elevernas kunskap och kvalitet i undervisningen främst. Vi vill inte sätta stopp för en massa välfungerande skolor som får lärare och elever att trivas, som levererar fina kunskapsresultat, och gör Sverige bättre.

Kristdemokraterna vill dock vara tydliga med att barnens rätt till kunskap, är viktigare än friskolors möjlighet att dela ut vinst. Friskolor som inte levererar tillräckliga kunskapsresultat eller kvalitet ska därför inte kunna dela ut någon vinst, de ska kunna övertas eller stängas. Skillnaden är, att vi kristdemokrater anser att de bra friskolorna ska kunna finnas kvar och att vi är precis lika angelägna att stänga dåliga skolor, oavsett om de är kommunala, fristående eller vinstdrivande.

Liberalerna

Liberalerna menar att det är hög tid för en ny friskolereform som kan lösa angelägna problem som finns inom friskolesektorn i dag. För att kunna skapa ordning och reda i friskolesystemet är det uppenbart att det behövs en särskild lag som kan reglera just friskolorna. I dag delar alla skolor samma skollag, vilket försvårar riktade regleringar. Därför vill vi införa en friskolelag.

Liberalerna vill att en friskolelag ska utformas så att vinstuttag förbjuds de första åren efter att en skola startats eller köpts av en ny ägare. Syftet är att garantera långsiktigt ägande och att de som startar eller förvärvar en friskola måste ha en egen ekonomisk styrka. Barn och ungdomar ska inte drabbas om en friskola går i konkurs eller gör verksamhetsförändringar. Som en del av en skärpt ägarprövning ska skolföretaget och dess ägare ha så stabil ekonomi att risken för exempelvis konkurs är liten.

Inom ramen för en ny friskolereform vill vi se ytterligare krav. Det är helt oacceptabelt att en elev inte kan fullfölja en påbörjad utbildning för att skolan råkar i ekonomiska trångmål. Någon form av garanti, som säkerställer elevernas rätt, ska utredas. Därtill vill Liberalerna att alla skolor ska drivas långsiktigt – därför säger vi nej till riskkapitalbolag. Den ägarprövning som införts har visat sig otillräcklig. Vi menar att skolor inte mår bra av de snabba ägarbyten som riskkapitalbolagens ägande ger upphov till. Inga riskkapitalbolag ska tillåtas få driva friskolor.

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill sätta stopp för vinstjakten i svensk skola. Skolan ska inte vara en marknad och vinstutdelningen måste få ett stopp. Vi vill förbjuda vinstutdelande aktiebolag att driva skola, låta behovet styra om en ny friskola får etablera sig och göra om skolpengen så att den blir mer rättvis.

Vinstfrågan handlar inte om situationen på enskilda skolor, det finns många bra friskolor, utan om vad marknadslogiken gör med hela skolsystemet. Skolans syfte ska alltid vara utbildning – aldrig vinst.

Moderaterna

Vi bejakar friskolor som drivs i företagsform och vinst ger möjlighet till utveckling. Men möjligheten för en skola, som drivs som aktiebolag, att göra vinstutdelning bör kopplas till krav att nå upp till ett antal högt ställda kvalitetskrav. Om en skola inte når kraven ska Skolinspektionen under en kortare eller längre tid kunna stoppa vinstutdelning och ytterst dra in skoltillståndet.

Socialdemokraterna

Vi socialdemokrater värnar rätten att välja skola. Men vi vet också att skolan inte är som vilken annan marknad som helst. Syftet med svensk skola ska varken vara vinst eller religiös påverkan. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolans utveckling. Därför vill vi förbjuda vinstuttag i skolan.

Sverigedemokraterna

Det svenska skolsystemet är också unikt i världen såtillvida att inte tjockleken på föräldrars plånböcker avgör vilken skola det egna barnet kan gå i… Vi anser att elevers och föräldrars frihet att välja skola ˗ eller välja bort skola ˗ är viktigare än vinstdebatten. Med det sagt så ska inte vinst kunna delas ut genom tummande på kvalitet. Vi vill att betydligt hårdare krav ska ställas avseende till exempel lärarbehörighet och tillgång till läromedel.

Skolinspektionen ska få i uppdrag att utvärdera kvaliteten på undervisningen och kunna stoppa skolor från att ta ut vinst om de inte lever upp till kraven.

Vänsterpartiet

Vår utgångspunkt är väldigt enkel: välfärden är till för oss alla – inte för att ge vinst åt ett fåtal riskkapitalister. Vi kan se att privata skolor har sämre lärartäthet, färre behöriga lärare och betydligt färre studie- och yrkesvägledare bland annat.

Vi tycker att utbildning är alldeles för viktigt för lämnas ut åt affärstänkande och vinstjakt. Skolan blir bättre om lärarna får fokusera på undervisning, istället för på att skapa vinster åt ägarna eller på att locka till sig fler elever.

Om enkäten

Inför valet 2022 har vi ställt tio frågor angående den svenska skolan till samtliga riksdagspartier.
Svaren redovisas samlat per fråga.
Svaren har mottagits mellan den 30 augusti och 6 september.

De som inte har svarat har fått påminnelser både via e-post och telefonsamtal.

2022-09-07
Svaren uppdaterade efter att Liberalerna inkommit med svar.

Föräldraalliansen Sverige

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng