Välj en sida

Lagar och regler

Det är nolltolerans mot kränkningar i skolan. Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (6 kapitlet) och diskrimineringslagen.

Det är Barn- och elevombudet som tillsammans med Skolinspektionen övervakar reglerna om kränkande behandling i skollagen (6 kapitlet) och Diskrimineringsombudsmannen som övervakar diskrimineringslagen.

Skollagen

Enligt 6 kapitlet i skollagen så ska den som äger skolan, om det är en kommunal skola så är det kommunen, se till att varje verksamhet (till exempel varje förskola eller skola):

 • Målmedvetet arbetar mot kränkande behandling av barn och elever.
 • Gör allt de kan för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.
 • Varje år gör en plan mot kränkande behandling. Den ska till exempel innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Dessutom ska barn och elever engageras i arbetet med att ta fram planen.
 • Lever upp till den så kallade handlingsplikten. Den innebär att så snart skolan får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig utsatt så måste de agera och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen.

I skollagens 6 kapitel finns också ett förbud för vuxna i skolan att kränka ett barn eller en elev – till exempel säga elaka saker, hota eller använda våld.

Lärarna har också en skyldighet att skapa en trygg miljö i skolan. Det kan ibland innebära att de måste använda sig av vissa disciplinära åtgärder, till exempel visa ut en elev från resten av en lektion. Även om det kan upplevas kränkande behöver det inte vara det i lagens mening.
Läs mer om Skollagen

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen ska den som äger skolan se till att varje verksamhet (till exempel förskola eller skola):

 • Arbetar målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Det innebär att skolorna ska göra allt för att ingen ska bli diskriminerad eller trakasserad.
 • Gör allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder (länk till DO).
 • Varje år upprättar en plan mot kränkande behandling och diskriminering som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier.

Det är förbjudet att diskriminera ett barn eller en elev på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.
Läs mer om Diskrimineringslagen

Läs mer om lagar och regler på BEO, barn- och elevombudet

 

Skolformer som omfattas av lagen

 • Förskoleverksamhet
 • Skolbarnsomsorg
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Särskola
 • Sameskola
 • Specialskola
 • Gymnasieskola
 • Kommunal vuxenutbildning (Komvux)
 • Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (Särvux)
 • Svenska för invandrare (Sfi)

Skolor ska dokumentera mera

Vid årsskiftet 2016/17 försvinner kraven på likabehandlingsplan. Skolan ska istället dokumentera alla delar av likabehandlingsarbetet.
Läs mer på Diskrimineringsombudsmannen

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng