Välj en sida
Till
Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se
Dnr: U2020/04429/GV

Stockholm 2020-12-03

 

Föräldraalliansen Sveriges yttrande över
Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

 

Inledning

Föräldraalliansen Sveriges utgångspunkt är att betyg ska vara rättvisa och rättvisande. Förbundet  framhåller gärna den formativa bedömningen, utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan (IUP) samt tät samverkan mellan skola och hem som goda redskap för bedömning och utveckling.

Sammanfattning

Föräldraalliansen Sverige stöder i huvudsak utredningens bedömningar och förslag och lämnar nedan våra särskilda synpunkter.

 

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska vara ämnesutformade

Föräldraalliansen Sverige stöder förslaget att:

  • Ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
  • En modell för ämnesbetyg ska införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
  • Ämnen ska bestå av en eller flera nivåer.
  • Betyg i ämnet ska sättas efter varje nivå för att ge tydlig information om elevens. kunskapsnivå i ämnet samt hur långt eleven har läst i ämnet.
  • Det i gymnasieskolans ämnen i undantagsfall ska vara möjligt med slutliga betyg från mindre delar av ämnet. Förbundet ser gärna att detta förtydligas ytterligare.

Förbundet eftersöker en strategi för hur en elev med betygen F och Fx ska förberedas för att läsa vidare på nästa nivå.

 

Betygsskalan ska ha en inbyggd kompensatorisk princip
Föräldraalliansen Sverige stöder förslaget men menar att det finns risk för ytterligare betygsinflation och brister i likvärdig och rättssäker betygssättning.

 

För betygen A, B, C och D gör läraren en sammantagen bedömning
Föräldraalliansen Sverige stöder förslaget men pekar också på behovet av implementering och stöd för att uppnå så stor likvärdighet som möjligt.

 

Elevens kunskapsnivå under betyget E ska synliggöras med ytterligare ett underkänt betyg
Föräldraalliansen Sverige stöder förslaget och menar att det är bra för elever som ansträngt sig att visa att hen närmar sig godkänt-nivån. Viktigt också att det finns strategier för att stödja eleven så långt som möjligt mot i första hand E.

 

Läraren ska göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslaget och menar att förslaget enbart innebär en liten skillnad mot rådande riktlinjer. Också här menar vi att implementering och allmänna råd är nödvändiga för att säkerställa nationell likvärdighet i betygssättning.

 

Genomförande av förslagen
Föräldraalliansen Sverige vill återigen framhålla nödvändigheten av god implementering och allmänna råd till stöd för betygssättningen. Vi vill särskilt peka på vikten av att denna information verkligen når rektorer och betygssättande lärare

 

 

För Föräldraalliansen Sverige

 

 

Marléne Gottfridsson, Ordförande

Yttrandet har beretts av

Anders Richert
Gabriella Mattsson
Peter Hallin

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.
Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng