Välj en sida

ockholm 2018-08-13

 

Till Skolverket

hannes.theander@skolverket.se

registrator@skolverket.se

 

 

Yttrande över

Skolverkets förslag till allmänna råd med kommentarer om betyg och betygssättning.

Skolverkets diarienummer 2018:592

  

Föräldraalliansen Sverige ställer oss i huvudsak positiva till förslaget Allmänna råd med kommentarer om betyg och betygssättning då det behövs klargöranden utifrån nytillkomna frågor och uppenbara tillämpningssvårigheter.

 Vi ser även fram emot arbetet med översynen av kunskapskraven och betygsskalans reglering.

 Ett första intryck är att de allmänna råden (och ämnet) är så komplext att dokumentet blir så digert att det i sig avskräcker mottagaren för att tillgodogöra sig, och bli väl förtrogen med innehållet. Detta gäller särskilt kommentarerna om att ”Läsa och tolka kunskapskrav och sätta betyg”. Viket i sig är själva kärnpunkten.

 Att kunskapskraven kommit i förgrunden och ämnets eller kursens syfte hamnat i bakgrunden kan bero på kunskapsbristen om hur bedömning och betygsättning ska genomföras samt att det till syvende och sist är kunskapskraven som väger tyngre och då tidsbristen råder för att få med allt innehåll under kursens gång så blir fokus på det som ska betygssättas enligt kunskapskraven.

 Föräldraalliansen Sverige anser det är väsentligt att rektorn kan säkerställa att alla lärare är väl förtrogen med bedömning och betygssättning så att varje elev på ett likvärdigt sätt kan erhålla betyg som är rättvisa och rättvisande.

 Vi menar också att det är av största vikt att allsidigt utvärdera all information, både informell och formell bedömning, vid betygssättning.

Att eleverna i god tid, och löpande får en god formativ bedömning på ett sätt de kan förstå och tillgodogöra sig för att möjliggöra progression under kursens/terminens gång.

 En lärare behöver således få tid och resurser för att kunna analysera elevernas utveckling, vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på, se varje elevs proximala utvecklingszon, stödja varje elev och vid behov ge anpassningar, ha varierande bedömningssituationer utifrån elevernas och innehållets behov. Detta särskilt att beakta för elever med funktionsvariation.

 Då det är rektorns ansvar att se till att betyg sätts i enlighet med skolans författningar vill vi på Föräldraalliansen Sverige att detta trycks på extra mycket då vår erfarenhet är att rektorerna många gånger inte är förtrogna med lärarnas arbete kring bedömning och betygssättning. Detta påvisar även en studie från Umeå Universitet som Skolverket hänvisar till i sin konsekvensbeskrivning.

 Att ha kollegialt samarbete kring bedömning och betygssättning är viktigt utifrån rättssäkerhet och likvärdighet. Men här har vi också sett brister i verkligheten då lärare rapporterar om ensamarbete kring detta eftersom tiden för arbetet saknas. Ofta saknas rektorernas deltagande i den faktiska verksamheten och som pedagogiska ledare i detta avseende.

 Rektorerna och huvudmännen måste inse, och skapa förutsättningar för, att bedömning är en pågående process från dag ett till sista dagen på kursen/terminen och således kräver tid från läraren och att läraren även får denna tid.

En annan problematik Föräldraalliansen Sverige möts av är då undervisande lärare saknar legitimation och en annan legitimerad lärare ska bära detta ansvar men inte får tillräckliga förutsättningar för att bedriva ett rättssäkert arbete. Oftast beroende på att rektorn inte ger den legitimerade läraren förutsättningar i form av avsatt tid för detta. 

 Extra viktigt är att en icke legitimerad och de lärarna som är i behov inte enbart erbjuds kompetenshöjande utbildning utan att det, för elevernas rätt till rättssäker och likvärdig bedömning och betygssättning, från rektorn krävs att varje lärare är väl förtrogen med betyg och betygssättning.

 Föräldraalliansen Sverige möts av både elever och vårdnadshavare som inte förstår varför eleven fått ett visst betyg, något vi anser är en rättighet för både elev och dess vårdnadshavare att förstå. Vi har noterat en viss osäkerhet kring detta samt att det kan skilja sig i bedömning mellan olika skolor, även med samma huvudman.

 Information om hur betyg sätts och om skälen till ett betyg är viktigt likväl hur undantagsbestämmelsen fungerar för de elever som har en funktionsnedsättning tillämpas

 Således ställer vi oss positiva till all form av bedömningsstöd till lärare, rektorer och huvudmän så de kan bedriva ett mer rättssäkert och likvärdigt arbete för alla elever oavsett vart i landet de befinner sig och oavsett skolform och huvudman.

 

 

Svaret har beretts av

Gabriella Mattsson & Peter Hallin

 

 

För Föräldraalliansen Sverige 

Jennie Gehlin, ordförande

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng