Välj en sida

Vägen in till det svenska Skolväsendet

SOU: 2016:35

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling och hälsa.

Inledningsvis uppskattar vi möjligheten att besvara denna och andra remisser. Inflytande är en av flera prioriterade frågor för förbundet.

Remissvar:

Förbundets fokus i svaret är inriktat på insatser upp till och med gymnasiet, även om svaren och stödet för betänkandet också gäller komvux och högskola.

Vi har två synpunkter:

Kap 9

Datumet för ikraftträdandet av ändringarna i lag och behörighetsförordning är den 1 januari 2017 och ändringar i förordningen om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning ska träda ikraft den 1 juli 2016.

Det är viktigt och bråttom att ge förutsättningar till nyanlända att komma ut i arbete och få undervisning i svenska, men vi ifrågasätter förbundets reella inflytande utifrån ikraftträdandets datum.

7.1

Förslaget om att en vikariepool med pensionerade lärare och förskollärare ska upprättas, ställer vi oss tvekande till.

– En fungerande vikariepool för lärare och förskollärare är bra och behövs men

Det får inte bli en åtgärd som ger skolor och huvudmän möjligheter att avstå tillsvidareanställningar av ordinarie personal, såsom speciallärare etc.

– Om man använde äldre lärare på ett annat sätt istället för att köra dem i botten innan pensionsåldern kanske fler skulle vara kvar i yrket och färre skulle behövas i det akuta läget.

Äldre lärare kan vara resurser, mentorer, arbeta mer med mindre grupper förstärkning för läs o skriv inlärning m.m.

I övrigt vill vi särskilt nämna följande som vi uppskattar:

3.3.1 Svenska för invandrare ska ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning,

5.5 Ökade möjligheter att komplettera en utländsk utbildning, med bland annat praktik och med vikt på noggrann validering.

– Ett bra samarbete mellan alla berörda såsom bland andra Skolverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är avgörande för att förbättra förutsättningarna för nyanlända.

Föräldraalliansen Sverige Remissvar: Vägen in i det svenska skolväsendet, SOU 2016:35

6.1.2

– Vi vill betona vikten av en meningsfull väntan men vill prioritera och samordna svenskundervisningen med samhällsinformation och organiserade mötesplatser. Praktik och självhushåll ska också prioriteras högt.

Att snabbats möjligt ta tillvara varje individs kompetenser och möjligheter till insatser i Sverige är så viktigt inte minst ur ett hälsofrämjande perspektiv.

6.2.2

– Att få svenskundervisning under asylprocessen är en viktig del i integrationen och för att snabbare komma ut i arbete eller vara en resurs i skolorna.

6.3.1 Utbildning för nyanlända som vill arbeta i skola eller förskola

6.3.2 Utbildning för nyanlända lärare och förskollärare – utvidgat snabbspår

– Att snabbt få utbildning och möjlighet till praktik/arbete kan vara direkt avgörande för att få behålla nyanländas kompetens inom förskola och skola.

6.5 Lärarassistenter i skolan tycker vi är ett bra och viktigt tillskott, flera vuxna som ser och hör kan göra en markant skillnad till det bättre inte minst gällande trygghet och trivsel som i sin tur leder till bättre skolresultat.

8.4 Krav om yttranden från Universitets- och högskolerådet ska vara kvar utom där det är obehövligt

Stockholm 2016-11-14

Linda Eriksson Annelie Nuanes

Ordförande Ledamot

Föräldraalliansen Sverige

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng