Välj en sida
Föräldraalliansen Sverige ställer brännande frågor till riksdagspartierna inför valet 2018. Dagens fråga är

Vad är era tankar kring samverkan/samarbete mellan vårdnadshavarna och skolan?

Denna fråga skickades till partierna i efterhand och alla har därför inte hunnit med att svara.

Socialdemokraterna Moderaterna  Kristdemokraterna Miljöpartiet  Centerpartiet Liberalerna Sverigedemokraterna  Vänsterpartiet

Svaren presenteras i den ordning de kom in från partierna. Eventuella misskrediteringar av andra partier har tagits bort.

Socialdemokraterna

Vi vet att bra samverkan mellan vårdnadshavare och skolan är en framgångsfaktor för elevernas kunskapsresultat och trygga skolor. I skollag och läroplaner så lyfts denna samverkan fram, så skolorna ska arbeta med den. Vi ser dock ett behov av att den kan behöva stärkas på vissa områden. Exempelvis vill vi att skolans regler för trygghet och studiero ska vara ett gemensamt åtagande för eleverna, föräldrarna och skolan. Därför vill vi införa ordningskontrakt på varje skola. Rektor ansvarar för reglerna, men de ska undertecknas av elever och vårdnadshavare för att stärka deras ställning så att de följs bättre. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för goda skolresultat.

Moderaterna

Vi ser gärna att skolan och föräldrarna/vårdnadshavarna har en nära kontakt och samverkar för att eleverna ska få bästa möjliga skolgång och kunskapsinhämtning.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna tar ofta upp föräldrarna som en ofta förbisedd faktor i svensk skola. När forskare förklarar vad som förenar skolor som lyckas i utanförskapsområden är en framgångsfaktor involverade föräldrar. Men detta är en faktor som ofta helt bortses från i skoldebatten. När hörde ni talas om reformer som tar sikte på att stärka alla föräldrars möjligheter att stötta sina barn i skolan?

Vi vill se en satsning så att alla skolor mer aktivt involverar föräldrarna i barnens lärande genom särskilda utbildningsträffar för föräldrar – utanför skoltid – gärna på en lördag så alla kan vara med. Dessa träffar ska ske i ettan, fyran och sjuan och syfta till att skolorna ska erbjuda konkreta verktyg för föräldrarna i uppmuntran, förväntningar och lärande.

Tolkar ska kunna involveras vid behov. Extra medel ska gå till skolor med stor andel hushåll med låg utbildning och utländsk bakgrund. I samband med sådana träffar så upprättas också ett föräldrakontakt där föräldrarnas och skolans olika roller och ansvar tydliggörs, så att lärare och skolledare får bättre möjligheter att göra sitt jobb.

Miljöpartiet

Det är ytterst viktigt för vårdnadshavare, lärare, och inte minst eleverna att kontakten fungerar. Vi ser därför gärna att det sätts upp regler/riktlinjer för hur dialogen ska gå till så att det är tydligt för föräldrarna hur de kan få kontakt och tydligt för lärarna när och hur de kan bli kontaktade. Men vi tycker inte att det ska vara regler styrda på statlig nivå. De bör i stället tas fram på varje skola, eftersom förutsättningarna kan se så olika ut. Ibland handlar det om att man behöver en rutin så att inte lärares tid med eleverna äts upp av föräldrakontakter. På andra skolor handlar det snarare om att se till att etablera kontakt med föräldrarna. Men det viktiga är att skolan har regler för hur man sköter föräldrakontakten.

Centerpartiet

Det är viktigt skolan och vårdnadshavarna kommunicerar med varandra och drar åt samma håll. Särskilt viktigt är det när det gäller elever i behov av extra stöd eller hjälp för att klara av sina studier.

Liberalerna

Inte hunnit svara.

Sverigedemokraterna

Inte hunnit svara.

Vänsterpartiet

Inte hunnit svara.

 

Läs svaren på alla våra frågor till riksdagspartierna

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng