Välj en sida

Stockholm 2020-11-14

Till:
Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se

Inledning

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa. Vi värnar om att utbildningen ska vara likvärdig, jämlik och av god kvalitet. Att Sverige kan erbjuda en anpassad gymnasieutbildning av god kvalitet för elever som strävar mot elitidrottande är av stor vikt både för eleven och för nationen.

 

Föräldraalliansen Sverige stöder i huvudsak promemorians slutsatser och förslag och vill särskilt påpeka följande:

4.6 Utbildningen ska vara avgiftsfri med undantag för den utrustning som behövs för elitidrotten
En grundläggande förutsättning i Sverige är att utbildning är avgiftsfri. Förbundet menar att detta också ska gälla den utrustning eleven behöver för att kunna utöva idrotten och därmed genomföra utbildningen. Detta skapar också ett fundament för att utbildningen skall vara lika tillgänglig för alla elever oaktat föräldrarnas ekonomiska ställning.

Ett system med undantag för avgiftsfriheten skapar grogrund för godtycke i bedömningen av när vårdnadshavare/elev inte skall anses behöva betala själva. Vidare kan oklarhet råda om vilken instans i samhället som i så fall ska bekosta utrustningen.

 

4.7 Lika möjligheter till utbildning oavsett kön samt andra frågor om urval
Föräldraalliansen Sverige delar förslaget och beskrivningen. Vi saknar dock ett resonemang kring ålder. Det kan vara väsentliga skillnader i utveckling mellan elever som är födda i början respektive slutet av ett år.

 

4.9 Insatser behövs för att få fler legitimerade och behöriga lärare i specialidrott
Föräldraalliansen Sverige tillstyrker förslaget. Förbundet inser att det är svårt att finna lärare som både har en lärarexamen och specialkunskaper inom sitt respektive idrottsområde. Det är därför angeläget att finna vägar för att validera tidigare erfarenhet och kompetenser. Detta skulle också kunna gälla inom andra delar av utbildningssystemet.

 

 

 

För Föräldraalliansen Sverige

 

Marléne Gottfridsson, Ordförande

Remissen har beretts av:
Anders Richert
Peter Hallin

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng