Välj en sida

Till: Skolverket
Magnus Söderman, magnus.soderman@skolverket.se
Skolverkets diarienummer 2020:1563

Stockholm 2023-05-03

Yttrande över Skolverkets förslag till allmänna råd och kommentarer om styrning och ledning av fritidshemmet.

Föräldraalliansen Sverige har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Skolverkets kommentarer till de allmänna råden om styrning och ledning av fritidshemmet.

Vi vill inledningsvis tydliggöra att förbundet anser att fritidshemmen utgör ett viktigt komplement till den övriga skolverksamheten.

Vidare ser vi att det pågår ett omfattande reformarbete kring fritidshemmen och barns och elevers fria tid utanför skolplikten. Vi tänker närmast på utredningarna ”Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)” och ”Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61)”. Samt på regeringens förslag kring ett fritidskort för barn och unga.

Föräldraalliansen Sverige uppfattar det så att staten avser att öka sin ambitionsnivå för barn och elevers fritid avseende såväl tillgång som kvalitet och likvärdighet och att man samtidigt vill kunna erbjuda ett rikare och mer omfattande utbud av fritidsaktiviteter.

Skolverkets nuvarande allmänna råd om fritidshem (SKOLFS 2014:13) som kungjordes 2014 har till viss del blivit inaktuella på grund av författningsändringar som skett efter dess. Det finns en uppenbar risk att också nu föreslagna allmänna råd och kommentarer kommer att riskera samma öde.

De allmänna råden och kommentarerna vänder sig i första hand till huvudmän och rektorer. I brist på annan information kan dessa dokument också vara en faktakälla för föräldrar.

Staten och föräldrarna har samma mål för barns och elevers utveckling, lärande och hälsa. Ett av Föräldraalliansen Sveriges syften är därför att verka för en utökad samarbetet mellan skolan och föräldrarna.

Vi noterar dock att Skolverket har valt att ta bort avsnittet om samverkan mellan skola och hem i förslagen till allmänna råd och kommentarer. Det menar förbundet är olyckligt.
Föräldraalliansen Sverige anser att det är väsentligt att det på varje skolenhet, även på fritidshemmen, finns ett eller flera forum för samverkan mellan verksamheten och föräldrarna.

Enligt skollagen är det rektorn som ansvarar för att sådana samråd kommer till stånd. Förbundet menar att det inte är tillräckligt att de forum som finns för samverkan på till exempel en grundskola också ska avse och omfatta fritidsverksamheten. Barnet/eleven deltar inte alltid i skol- och fritidsverksamhet med samma huvudman och samma rektor.

Skolverket anser att det saknas behov av allmänna råd om samverkan mellan fritididshemmen och elevernas hem och menar att detta skulle kunna ersättas av annat stödmaterial. Föräldraalliansen Sverige menar att det stödmaterialet i så fall skyndsamt ska produceras och publiceras i samband med de allmänna råden och kommentarerna för styrning och ledning av fritidshemmen.

 

För Föräldraalliansen Sverige

 

Gabriella Mattsson,
Ordförande

Peter Hallin,
Informationsansvarig

 

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng