Välj en sida

Föräldraalliansen Sverige ställer brännande frågor till riksdagspartierna inför valet 2018. Dagens fråga är

Ska skolan förstatligas, fortsatt drivas av kommuner och/eller privata aktörer och varför? Hur ska detta göras?

Liberalerna  Moderaterna  Centerpartiet  Miljöpartiet  Kristdemokraterna  Socialdemokraterna  Sverigedemokraterna  Vänsterpartiet

Svaren presenteras i den ordning de kom in från partierna. Eventuella misskrediteringar av andra partier har tagits bort.

Liberalerna

Liberalerna vill återförstatliga det offentliga skolväsendet. Friskolor ska inte förbjudas att ta ut vinster. Friskolor lyder redan under staten, inte under kommunerna. Det är statliga skolinspektionen som ger tillstånd, gör tillsyn och beslutar om krav på åtgärder om friskolorna missköter sig. Vi vill att alla skolor oavsett huvudman ska ha tillstånd att bedriva verksamhet så att man kan lägga ner skolor som inte håller måttet. Skolinspektionen kan idag stänga friskolor, men inte kommunala. På så sätt likställer man alla skolor i Sverige oavsett huvudman. Syftet med att återförstatliga de kommunala skolorna är likvärdighet. Alla elever ska garanteras lika undervisning oavsett i vilken kommun man bor. Rätten att välja skola vill vi utöka till ett aktivt allmänt skolval för alla. (Samma svar på första frågan.)

Moderaterna

Skolan ska fortsatt drivas av kommuner och som friskolor. Moderaterna värnar rätten för föräldrar och elever att själva välja skola, oavsett föräldrarnas inkomst. Men staten ska ta ett större ansvar för kvaliteten i skolan. Skolinspektionen måste få fler muskler att granska kommunala och fristående skolor, och bättre sanktionsmöjligheter om skolan inte håller tillräcklig kvalitet.

Centerpartiet

Vi strävar efter en likvärdig skola i hela landet. Samtidigt är vi ett decentralistiskt parti som anser att beslut tas bäst så nära människan som möjligt. Vi vill därför att kommunerna även fortsättningsvis ska ha ansvaret för skolan. Den bristande likvärdigheten som idag finns tror inte vi löses av att skolan förstatligas. Om kommunerna tar ansvar och följer de styrdokument som finns för skolan finns det goda möjligheter till en likvärdig skola. Däremot ser vi ett behov av en översyn av kommunernas ansvar och huruvida de lever upp till kvalitetskraven, detta då det finns kommuner som brister i kvaliteten.

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill inte förstatliga skolan men vill att staten ska ta större ansvar för att alla skolor ska hålla en god kvalitet. Statens stöd till skolor måste öka, både genom riktat stöd inom ramen för Samverkan för bästa skola, och mer generellt stöd till skolutveckling. Det behövs en regional struktur för att staten löpande ska möta och stötta de som är ansvariga för skolan. Miljöpartiet har i regering gjort en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan. När stödet är fullt utbyggt innebär 6 miljarder extra årligen. Det är pengar som  kan användas till exempelvis fler lärare och lärarassistenter.

Kristdemokraterna

Nej, inte i dagsläget. Om utvecklingen i skolan skulle försämras kan frågan om statlig styrning omprövas.

Socialdemokraterna

Staten ska ta ett större ansvar för skolans likvärdighet och kunskapsresultat, genom tydligare och mer statlig styrning, men utan att helt ändra huvudmannaskapet från kommuner och fristående huvudmän. Men staten ska garantera skolans likvärdighet. Skolan har aldrig varit helt statlig eller helt kommunal, och de lokala förutsättningarna skiljer sig över Sverige, men det behövs en bättre och mer tydlig statlig styrning av skolan. Vi vill därför bryta med marknadsstyrningen av skolan och öka den statliga närvaron och finansieringen. Vi vill se över de statliga skolmyndigheternas uppdrag och styrning för att öka arbetet med skolutveckling och stärka den regionala närvaron. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tillsatt en utredning för att i grunden se över gymnasieskolans styrning, där ett ökat regionalt och statligt ansvarstagande ingår.

Sverigedemokraterna

Ja, liksom i svaret på första frågan vill vi förstatliga skolan och införa en enda skolmyndighet. Möjligheten att driva friskolor ska kvarstå.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill ha ett ökat statligt ansvar över skolan, det innebär inte att allt ska detaljstyras uppifrån. Tvärtom är det viktigt att många beslut fattas så nära medborgarna det berör som möjligt. . För att nå en nationell likvärdighet i utbildningen måste staten få en tydligare roll för att samordna och stödja skolans arbete. Alla skolor i hela landet måste garanteras likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar. Det ska inte spela någon roll i vilken kommun eller skola en elev går. För att alla elever ska få en likvärdig utbildning måste staten garantera detta. Det låter sig inte göras av hundratals olika huvudmän – kommuner och fristående skolor – som i dagens Sverige. Därför måste även kommunernas och andra aktörers roll i systemet förtydligas. Nationella mål med en tydlig resultatuppföljning är dock nödvändigt för att säkra en hög kvalitet i hela utbildningssystemet. Här krävs olika verktyg för att mäta resultat och kvalitet. Skolledarna måste återta det pedagogiska ansvaret och ledarskapet i skolan.

Alla nivåer i samhället måste ha ett ansvar för en bra skola, men detta kan endast garanteras långsiktigt med ett överordnat ansvarstagande på den nationella nivån. Resurser måste tillföras och fördelas i syfte att skapa likvärdighet, men de konkreta formerna för styrning och ansvarsfördelning i framtiden måste utredas.

 

Läs svaren på alla våra frågor till riksdagspartierna

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng